تیتر سه سرویس

  • أخذ مجوز صادرات آبزیان ایران از وزارت بحار و شیلات کره جنوبی

    أخذ مجوز صادرات آبزیان ایران از وزارت بحار و شیلات کره جنوبی

    به اطلاع اعضای محترم اتحادیه می رساند خوشبختانه، پی گیری های مستمر اتاق مشترک ایران و کره جنوبی و اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران ومساعدت و تلاش بی وقفه مدیر کل محترم دفتر بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور، وزارت بحار و شیلات کره جنوبی واردات انواع آبزیان از کشورمان اعم از آبزیان پرورشی و دریایی و انواع ماهی، میگو و سایر سخت پوستان را از تاریخ ۲۴مرداد ۹۸ مجاز اعلام نموده است.

آخرین اخبار