فرش قلتوق زنجان

کل اخبار:1
  • فرش قلتوق زنجان ثبت جهانی می‌شود

    فرش قلتوق زنجان ثبت جهانی می‌شود

    رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: با پیگیری های انجام شده فرش قلتوق زنجان ثبت جهانی می شود که روز گذشته تامین اعتبار آن انجام و به وزارت امورخارجه نیز واریز شده است که پس از طی فرآیندها و در روزهای آینده این مهم محقق خواهد شد.