کد خبر: 2447
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۸
ایران

برای اخبار مرتبط با هر دهستان روی نام آن کلیک کنید

http://www.rustanews.ir/service/HMSA

استان آذربایجان غربی

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

ارومیه

انزل

انزل جنوبی

انزل شمالی

سیلوانه

ترگور

دشت

مرگور

صومای برادوست

برادوست

صومای جنوبی

صومای شمالی

مرکزی

باراندوز

باراندوزچای جنوبی

باراندوزچای شمالی

باش قلعه

بکشلوچای

ترکمان

دول

روضه چای

نازلوی جنوبی

نازلو

طلاتپه

نازلوچای

نازلوشمالی

پیرانشهر

مرکزی

پیران

منگورغربی

لاهیجان

لاجان

لاهیجان شرقی

لاهیجان غربی

خوی

مرکزی

دیزج

رهال

فیرورق

قره سو

گوهران

صفاییه

الند

سکمن آباد

ایواوغلی

ایواوغلی

ولدیان

قطور

زری

قطور

سردشت

مرکزی

آلان

باسک کولسه

بریاجی

گورک سردشت

وزینه

گورک نعلین

ملکاری

سلماس

مرکزی

زولاچای

کره سنی

کنارپروژ

لکستان

کوهسار

چهریق

شپیران

شناتال

ماکو

مرکزی

چایپاسارجنوبی

قلعه دره سی

قره سو

بازرگان

چایپاسارشمالی

ساری سو

مهاباد

خلیفان

کانی بازار

منگورشرقی

مرکزی

آختاچی غربی

مکریان شرقی

مکریان غربی

میاندوآب

مرکزی

زرینه رودجنوبی

زرینه رودشمالی

زرینه رود

مرحمت آباد

مکریان شمالی

مرحمت آبادجنوبی

مرحمت آباد

مرحمت آبادشمالی

مرحمت آبادمیانی

باروق

باروق

آجرلوی شرقی

آجرلوی غربی

نقده

مرکزی

بیگم قلعه

سلدوز

محمدیار

المهدی

حسنلو

بوکان

سیمینه

آختاچی شرقی

آختاچی محالی

بهی دهبکری

مرکزی

آختاچی

ایل تیمور

ایل گورک

بهی فیض اله بیگی

شاهین دژ

مرکزی

صفاخانه

محمودآباد

هولاسو

کشاورز

چهاردولی

کشاور

تکاب

مرکزی

افشار

انصار

کرفتو

تخت سلیمان

احمدآباد

ساروق

چمن

اشنویه

مرکزی

اشنویه شمالی

دشت بیل

نالوس

اشنویه جنوبی

هق

چالدران

دشتک

آواجیق شمالی

آواجیق جنوبی

مرکزی

چالدران جنوبی

چالدران شمالی

ببه جیک

پلدشت

ارس

گچلرات شرقی

گچلرات غربی

مرکزی

چایپاسارشرقی

زنگبار

چایپاره

حاجیلار

حاجیلارشمالی

حاجیلارجنوبی

مرکزی

قره ضیاڈالدین

چورس

شوط

قره قویون

چشمه سرا

قره قویون جنوبی

مرکزی

قره قویون شمالی

یولاگلدی

استان آذربایجان شرقی

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

اهر

مرکزی

آذغان

اوچ هاچا

بزکش

قشلاق

گویجه بل

ورگهان

هوراند

چهاردانگه

دودانگه

دیکله

تبریز

مرکزی

آجی چای

اسپران

میدان چای

سردصحرا

خسروشهر

تازه کند

لاهیجان

سراب

مرکزی

ابرغان

آغمیون

حومه

رازلیق

صایین

ملایعقوب

مهربان

اردلان

آلان برآغوش

شربیان

مراغه

مرکزی

سراجوی شمالی

سراجوی غربی

قره ناز

سراجو

سراجوی جنوبی

سراجوی شرقی

قوری چای غربی

مرند

مرکزی

بناب

دولت آباد

زنوزق

کشکسرای

میشاب شمالی

هرزندات شرقی

هرزندات غربی

یامچی

ذوالبین

یکانات

میانه

ترکمانچای

اوچ تپه غربی

بروانان شرقی

بروانان غربی

بروانان مرکزی

کاغذکنان

قافلانکوه شرقی

کاغذکنان شمالی

کاغذکنان مرکزی

کندوان

تیرچایی

کندوان

گرمه شمالی

مرکزی

اوچ تپه شرقی

شیخ درآباد

قافلانکوه غربی

قزل اوزن

کله بوزشرقی

کله بوزغربی

گرمه جنوبی

هشترود

مرکزی

سلوک

علی آباد

قرانقو

کوهسار

چاراویماق شمالشرقی

نظرکهریزی

آلمالو

نظرکهریزی

بناب

مرکزی

بناجوی شرقی

بناجوی شمالی

بناجوی غربی

بستان آباد

تیکمه داش

اوجان شرقی

سهندآباد

عبا س شرقی

عباس غربی

مرکزی

اوجان غربی

شبلی

قوریگل

مهرانرودجنوبی

مهرانرودمرکزی

شبستر

صوفیان

چله خانه

رودقات

میشوجنوبی

مرکزی

سیس

گونی شرقی

گونی مرکزی

تسوج

چهرگان

گونی غربی

کلیبر

مرکزی

پیغان چایی

مولان

میشه پاره

ییلاق

آبش احمد

آبش احمد

سیدان

قشلاق

هریس

خواجه

بدوستان غربی

مواضع خان شرقی

مواضع خان شمالی

مرکزی

بدوستان شرقی

خانمرود

باروق

جلفا

سیه رود

دیزمارغربی

نوجه مهر

مرکزی

شجاع

ارسی

داران

ملکان

لیلان

لیلان جنوبی

لیلان شمالی

مرکزی

گاودول شرقی

گاودول غربی

گاودول مرکزی

آذرشهر

گوگان

تیمورلو

دستجرد

ممقان

شهرک

حومه

شیرامین

قبله داغی

قاضی جهان

ینگجه

اسکو

ایلخچی

شورکات جنوبی

جزیره

مرکزی

باویل

سهند

گنبر

چاراویماق

شادیان

چاراویماق جنوب شرقی

چاراویماق شرقی

مرکزی

چاراویماق جنوب غربی

چاراویماق مرکزی

قوری چای شرقی

ورقه

ورزقان

خاروانا

ارزیل

جوشین

دیزمارمرکزی

مرکزی

ازومدل جنوبی

ازومدل شمالی

بکرآباد

سینا

عجب شیر

قلعه چای

دیزجرودشرقی

کوهستان

مرکزی

خضرلو

دیزجرودغربی

خداآفرین

مرکزی

بسطاملو

کیوان

گرمادوز

گرمادوزشرقی

گرما دوزغربی

منجوان

دیزمارشرقی

منجوان شرقی

منجوان غربی

استان اردبیل

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

اردبیل

مرکزی

ارشق شرقی

بالغلو

سردابه

شرقی

کلخوران

هیر

فولادلوی جنوبی

فولادلوی شمالی

هیر

ثمرین

غربی

دوجاق

بیله سوار

مرکزی

انجیرلو

گوگ تپه

قشلاق دشت

قشلاق جنوبی

قشلاق شرقی

خلخال

خورش رستم

خورش رستم جنوبی

خورش رستم شمالی

شاهرود

پلنگا

شال

شاهرود

مرکزی

خانندبیل شرقی

خانندبیل غربی

سنجبدشرقی

مشگین شهر

ارشق

ارشق شمالی

ارشق مرکزی

مرکزی

دشت

شعبان

مشگین شرقی

مشگین غربی

مشکین شرقی

قره سو

لاهرود

نقدی

مرادلو

ارشق غربی

صلوات

یافت

گرمی

انگوت

انگوت شرقی

انگوت غربی

پایین برزند

مرکزی

اجارودغربی

اجارودمرکزی

انی

اجارودشمالی

موران

اجارودشرقی

آزادلو

پارس آباد

مرکزی

ساوالان

قشلاق شمالی

اصلاندوز

اصلاندوز

قشلاق غربی

تازه کند

محمودآباد

تازه کند

کوثر

مرکزی

سنجبدشمالی

سنجبدغربی

فیروز

زرج آباد

سنجبدجنوبی

نمین

ویلکیج

ویلکیج جنوبی

ویلکیج مرکزی

مرکزی

دولت آباد

گرده

ویلکیج شمالی

عنبران

عنبران

میناباد

نیر

مرکزی

دورسونخواجه

رضاقلی قشلاق

کوراییم

مهماندوست

یورتچی شرقی

یورتچی غربی

سرعین

مرکزی

آب گرم

الوارس

سبلان

سبلان

ارجستان

استان گیلان

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

آستارا

مرکزی

حیران

ویرمونی

لوندویل

چلوند

لوندویل

آستانه اشرفیه

کیاشهر

دهگاه

کیاشهر

مرکزی

دهشال

گورکا

کیسم

چهارده

بندرانزلی

مرکزی

چهارفریضه

لیچارکی حسن رود

تالش

مرکزی

ساحلی جوکندان

طولارود

کوهستانی تالش

کرگانرود

لیسار

خطبه سرا

اسالم

اسالم

خاله سرا

خرجگیل

حویق

حویق

چوبر

رشت

خمام

چوکام

چاپارخانه

کته سرخمام

سنگر

اسلام آباد

سراوان

سنگر

کوچصفهان

بلسبنه

کنارسر

لولمان

لشت نشإ

جیرهنده لشت نشإ

علی آبادزیباکنار

گفشه لشت نشإ

مرکزی

پسیخان

پیربازار

حومه

لاکان

خشکبیجار

حاجی بکنده خشکبیجار

نوشرخشکبیجار

رودبار

رحمت آبادوبلوکات

بلوکات

دشتویل

رحمت آباد

عمارلو

جیرنده

کلیشم

مرکزی

رستم آبادجنوبی

رستم آبادشمالی

کلشتر

خورگام

خورگام

دلفک

رودسر

رحیم آباد

اشکورسفلی

اشکورعلیا و سیارستاق ییلاقی

رحیم آباد

شوییل

مرکزی

چینی جان

رضامحله

چابکسر

اوشیان

سیاهکلرود

کلاچای

بی بالان

ماچیان

صومعه سرا

تولم

تولم

هندو خاله

مرکزی

ضیابر

طاهرگوراب

کسما

میرزاکوچک جنگلی

گوراب زرمیخ

مرکیه

فومن

مرکزی

رودپیش

گشت

گوراب پس

لولمان

سردارجنگل

آلیان

سردارجنگل

لنگرود

مرکزی

چاف

دیوشل

گل سفید

اطاقور

اطاقور

لات لیل

کومله

دریاسر

مریدان

لاهیجان

مرکزی

آهندان

بازکیاگوراب

لفمجان

لیالستان

لیل

رودبنه

رودبنه

شیرجوپشت

شفت

احمدسرگوراب

احمدسرگوراب

چوبر

مرکزی

جیرده

ملاسرا

املش

رانکوه

سمام

شبخوس لات

کجید

مرکزی

املش جنوبی

املش شمالی

رضوانشهر

پره سر

دیناچال

ییلاقی ارده

مرکزی

خوشابر

گیل دولاب

سیاهکل

دیلمان

پیرکوه

دیلمان

مرکزی

توتکی

خرارود

مالفجان

ماسال

شاندرمن

شاندرمن

شیخ نشین

مرکزی

حومه

ماسال

استان زنجان

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

ابهر

سلطانیه

سلطانیه

سنبل آباد

گوزل دره

مرکزی

ابهررود

حومه

درسجین

دولت آباد

صایین قلعه

خدابنده

افشار

شیوانات

قشلاقات افشار

بزینه رود

بزینه رود

زرینه رود

مرکزی

حومه

خرارود

سهرورد

کرسف

سجاس رود

آق بلاغ

سجاس رود

زنجان

زنجانرود

چایپاره بالا

زنجانرودپایین

چایپاره پایین

غنی بیگلو

مرکزی

بناب

بوغداکندی

تهم

زنجانرودبالا

معجزات

قلتوق

قره پشتلو

قره پشتلوبالا

قره پشتلوپایین

ایجرود

حلب

ایجرودپایین

مرکزی

ایجرودبالا

گلابر

سعیدآباد

خرمدره

مرکزی

الوند

خرمدره

طارم

چورزق

چورزق

دستجرده

مرکزی

آب بر

درام

گیلوان

ماهنشان

انگوران

انگوران

قلعه جوق

مرکزی

اوریاد

قزل گچیلو

ماه نشان

استان کردستان

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

بانه

آرمرده

پشت آربابا

بله که

مرکزی

شوی

نمشیر

کانی سور

نمه شیر

بوالحسن

ننور

بویین

ننور

بیجار

چنگ الماس

بابارشانی

پیرتاج

خسروآباد

کرانی

طغامین

کرانی

گرگین

مرکزی

حومه

خورخوره

سیلتان

نجف آباد

سیاه منصور

سقز

زیویه

امام

تیلکوه

خورخوره

گل تپه

صاحب

مرکزی

ترجان

تموغه

سرا

میرده

سرشیو

چهل چشمه غربی

ذوالفقار

سنندج

مرکزی

آبیدر

آرندان

حسین آبادجنوبی

حومه

ژاورودشرقی

نران

سراب قامیش

کلاترزان

ژاورودغربی

کلاترزان

نگل

قروه

مرکزی

بدر

پنجه علی شمالی

پنجه علی جنوبی

دلبران

سریش آباد

قصلان

لک

یالغوزآغاج

چهاردولی

چهاردولی شرقی

چهاردولی غربی

مریوان

خاوومیرآباد

خاوومیرآباد

سرشیو

سرشیو

گلچیدر

مرکزی

زریوار

سرکل

کوماسی

دیواندره

کرفتو

اوباتو

زرینه

کانی شیرین

مرکزی

چهل چشمه

حومه

قراتوره

سارال

حسین آبادشمالی

سارال

کوله

کامیاران

مرکزی

بیلوار

ژاورود

شاهو

موچش

امیرآباد

سورسور

عوالان

گاورود

سروآباد

اورامان

اورامان تخت

شالیار

مرکزی

بیساران

پایگلان

رزآب

ژریژه

کوسالان

دزلی

دهگلان

مرکزی

ییلاق شمالی

حومه دهگلان

قروچای

بلبان آباد

ییلاق جنوبی

سیس

استان کرمانشاه

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

اسلام آبادغرب

حمیل

منصوری

هرسم

حمیل

مرکزی

حسن آباد

حومه جنوبی

حومه شمالی

شیان

کرمانشاه

فیروزاباد

جلال وند

سرفیروزآباد

عثمانوند

مرکزی

بالادربند

دورودفرامان

قره سو

میان دربند

ماهیدشت

چقانرگس

ماهیدشت

کوزران

سنجابی

هفت آشیان

بیلوار

رازآور

پشت دربند

پاوه

باینگان

ماکوان

شیوه سر

مرکزی

شمشیر

هولی

نوسود

سیروان

سرپل ذهاب

مرکزی

پشت تنگ

حومه سرپل

دشت ذهاب

قلعه شاهین

بشیوه پاطاق

سنقر

مرکزی

آب باریک

باوله

سراب

گاورود

پارسینه

کلیایی

آگاهان

سطر

کیونانات

قصرشیرین

سومار

سومار

مرکزی

الوند

نصرآباد

فتح آباد

کنگاور

مرکزی

خزل غربی

فش

کرماجان

گودین

قزوینه

گیلانغرب

مرکزی

چله

حومه

دیره

ویژنان

گواور

حیدریه

گوآور

جوانرود

مرکزی

پلنگانه

بازان

کلاشی

شروینه

کلاشی

صحنه

دینور

حر

دینور

کندوله

مرکزی

خدابنده لو

صحنه

گاماسیاب

هجر

هرسین

بیستون

چم چمال

شیزر

مرکزی

چشمه کبود

حومه

ثلاث باباجانی

مرکزی

خانه شور

دشت حر

زمکان

ازگله

ازگله

جیگران

سرقلعه

دالاهو

گهواره

قلخانی

گورانی

مرکزی

بان زرده

بیونیج

حومه کرند

روانسر

شاهو

قوری قلعه

منصورآقایی

مرکزی

بدر

حسن آباد

دولت اباد

زالوآب

استان همدان

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

تویسرکان

قلقل رود

قلقل رود

کمال رود

میان رود

مرکزی

حیقوق نبی

خرم رود

سیدشهاب

کرزان رود

ملایر

جوکار

المهدی

ترک شرقی

ترک غربی

جوکار

سامن

اورزمان

حرم رودسفلی

سامن

سفیدکوه

مرکزی

جوزان

حرم رودعلیا

موزاران

کوه سرده

زند

کمازان سفلی

کمازان علیا

کمازان وسطی

نهاوند

خزل

خزل شرقی

سلگی

مرکزی

شعبان

طریق الاسلام

گاماسیاب

زرین دشت

فضل

گرین

گیان

سراب

گیان

همدان

شرا

جیحون دشت

چاه دشت

شوردشت

مرکزی

ابرو

الوندکوه شرقی

الوندکوه غربی

سنگستان

گنبد

هگمتانه

کبودرآهنگ

گل تپه

علی صدر

گل تپه

مهربان سفلی

مرکزی

حاجی لو

راهب

سبزدشت

کوهین

سرداران

شیرین سو

شیرین سو

مهربان علیا

اسداباد

مرکزی

جلگه

چهاردولی

دربندرود

سیدجمال الدین

پیرسلمان

پیرسلمان

کلیایی

بهار

لالجین

سفالگران

مهاجران

مرکزی

سیمینه رود

آبرومند

صالح اباد

دیمکاران

صالح آباد

رزن

سردرود

بغراطی

سردرودسفلی

سردرودعلیا

قروه درجزین

درجزین سفلی

درجزین علیا

مرکزی

خرقان

رزن

فامنین

مرکزی

خرم دشت

مفتح

پیشخور

پیشخور

زردشت

استان قزوین

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

بویین زهرا

آوج

حصارولیعصر

خرقان غربی

شهیدآباد

رامند

ابراهیم آباد

رامندجنوبی

شال

زین آباد

قلعه هاشم

مرکزی

زهرای بالا

زهرای پایین

سگزآباد

آبگرم

آبگرم

خرقان شرقی

دشتابی

دشتابی شرقی

دشتابی غربی

تاکستان

اسفرورین

اک

خرم آباد

خرمدشت

افشاریه

رامندشمالی

ضیاڈآباد

دودانگه سفلی

دودانگه علیا

مرکزی

قاقازان شرقی

قاقازان غربی

نرجه

قزوین

رودبارالموت شرقی

الموت بالا

الموت پایین

معلم کلایه

رودبارالموت غربی

رودبارشهرستان

رودبارمحمدزمانی

دستجرد

طارم سفلی

چوقور

خندان

کوهگیر

نیارک

مرکزی

اقبال شرقی

اقبال غربی

کوهین

ایلات قاقازان شرقی

ایلات قاقازان غربی

آبیک

بشاریات

بشاریات شرقی

بشاریات غربی

مرکزی

زیاران

کوهپایه شرقی

کوهپایه غربی

البرز

محمدیه

حصارخروان

شریف آباد

مرکزی

پیریوسفیان

نصرت آباد

استان مازندران

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

آمل

لاریجان

بالالاریجان

لاریجان سفلی

مرکزی

پایین خیابان لیتکوه

هرازپی جنوبی

دشت سر سفلی

دابودشت

دابوی جنوبی

دشت سر

امامزاده عبدالله

بالاخیابان لیتکوه

چلاو

بابل

بندپی غربی

خوش رود

شهیدآباد

مرکزی

فیضیه

اسبوکلا

گنج افروز

بندپی شرقی

سجادرود

فیروزجاه

بابل کنار

بابل کنار

درازکلا

لاله آباد

کاری پی

لاله آباد

گتاب

گتاب جنوبی

گتاب شمالی

بهشهر

مرکزی

کوهستان

میان کاله

پنج هزاره

یانه سر

شهدا

عشرستاق

تنکابن

مرکزی

میرشمس الدین

گلیجان

نشتا

تمشکل

کترا

خرم آباد

بلده

دوهزار

سه هزار

رامسر

مرکزی

جنت رودبار

چهل شهید

سخت سر

اشکور

ساری

چهاردانگه

پشتکوه

چهاردانگه

گرماب

دودانگه

بنافت

فریم

مرکزی

اسفیوردشوراب

کلیجان رستاق سفلی

مذکوره

میاندورودکوچک

کلیجان رستاق

تنگه سلیمان

کلیجان رستاق علیا

رودپی

رودپی شمالی

رودپی جنوبی

سوادکوه

شیرگاه

شرق وغرب شیرگاه

لفور

مرکزی

راستوپی

سرخکلا

ولوپی

کسلیان

قایم شهر

مرکزی

بالاتجن

بیشه سر

علی آباد

نوکنده کا

کوهساران

کیاکلا

تالارپی

کیاکلا

نور

بلده

اوزرود

تتارستاق

شیخ فضل اله نوری

چمستان

لاویج

میانرود

ناتل رستاق

مرکزی

میان بند

ناتل کنارسفلی

ناتل کنارعلیا

نوشهر

کجور

پنجک رستاق

توابع کجور

زانوس رستاق

مرکزی

بلده کجور

خیرودکنار

کالج

بابلسر

مرکزی

ساحلی

بابلرود

بهنمیر

بهنمیر

عزیزک

رودبست

پازوار

خشکرود

محمودآباد

سرخرود

دابوی شمالی

هرازپی شمالی

مرکزی

اهلمرستاق جنوبی

اهلمرستاق شمالی

هرازپی غربی

نکا

مرکزی

پی رجه

قره طغان

مهروان

هزارجریب

استخرپشت

زارم رود

چالوس

کلاردشت

کلاردشت شرقی

کلاردشت غربی

مرکزی

کلارستاق شرقی

کلارستاق غربی

مرزن آباد

بیرون بشم

کوهستان

جویبار

گیل خوران

چپکرود

لاریم

مرکزی

حسن رضا

سیاهرود

گلوگاه

کلباد

کلبادشرقی

کلبادغربی

مرکزی

توسکاچشمه

آزادگان

فریدونکنار

دهفری

امامزاده عبدالله شمالی

امامزاده عبدالله جنوبی

مرکزی

باریک رود شمالی

باریک رود جنوبی

عباس آباد

مرکزی

لنگارود شرقی

لنگارود غربی

کلارآباد

کلار آباد شرقی

کلار آباد غربی

میاندورود

مرکزی

کوهدشت شرقی

کوهدشت غربی

میاندورود بزرگ

گهرباران

گهرباران شمالی

گهرباران جنوبی

استان البرز

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

کرج

مرکزی

گرمدره

محمدآباد

کمال آباد

اشتهارد

پلنگ آباد

آسارا

آدران

آسارا

نسا

ساوجبلاغ

مرکزی

سعیدآباد

هیو

چندار

برغان

چندار

چهارباغ

چهاردانگه

رامجین

نظرآباد

مرکزی

احمدآباد

جمال الدین

نجم آباد

تنکمان

تنکمان جنوبی

تنکمان شمالی

طالقان

مرکزی

میان طالقان

پایین طالقان

بالا طالقان

جوستان

کنار رود

استان تهران

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

تهران

کن

سولقان

مرکزی

سیاهرود

آفتاب

آفتاب

خلازیر

دماوند

مرکزی

ابرشیوه

تاررود

جمع آبرود

رودهن

آبعلی

مهرآباد

ری

فشاپویه

حسن آباد

کلین

کهریزک

قلعه نو

کهریزک

مرکزی

غنی آباد

عظیمیه

خاوران

خاوران شرقی

خاوران غربی

شمیرانات

رودبارقصران

رودبارقصران

لواسانات

لواسان بزرگ

لواسان کوچک

ورامین

جوادآباد

بهنام عرب جنوبی

بهنام وسطجنوبی

مرکزی

بهنام پازوکی جنوبی

بهنام وسط شمالی

قرچک

قشلاق جیتو

ولی آباد

شهریار

مرکزی

جوقین

رزکان

فردوس

قایم آباد

مویز

سعیدآباد

اسلامشهر

چهاردانگه

چهاردانگه

فیروزبهرام

مرکزی

ده عباس

احمدآبادمستوفی

رباطکریم

مرکزی

امامزاده ابوطالب

منجیل آباد

وهن آباد

پاکدشت

شریف آباد

جمال آباد

شریف آباد

کریم آباد

مرکزی

حصارامیر

فرون آباد

فیلستان

فیروزکوه

ارجمند

قزقانچای

دوبلوک

مرکزی

پشتکوه

شهرآباد

حبلرود

قدس

مرکزی

دانش

هفت جوی

ملارد

مرکزی

ملارد شمالی

ملارد جنوبی

صفا دشت

بی بی سکینه

اخترآباد

پیشوا

مرکزی

پیشوا

عسگریه

جلیل آباد

جلیل آباد

طارند بالا

بهارستان

گلستان

میمنت

صالح آباد

بوستان

اسماعیل آباد

همدانک

استان قم

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

قم

جعفراباد

جعفرآباد

خلجستان

دستجرد

قاهان

مرکزی

قمرود

قنوات

نوفل لوشاتو

فردو

کهک

سلفچگان

راهجردشرقی

نیزار

استان مرکزی

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

اراک

مرکزی

امان آباد

امیریه

داودآباد

سده

شمس آباد

مشهدمیقان

حاجی آباد

ساروق

ساروق

مشهدالکوبه

معصومیه

معصومیه

مشک آباد

آشتیان

مرکزی

سیاوشان

گرکان

مزرعه نو

تفرش

مرکزی

بازرجان

رودبار

خرازان

کوه پناه

خمین

مرکزی

آشناخور

حمزه لو

رستاق

صالحان

گله زن

کمره

چهارچشمه

خرم دشت

دلیجان

مرکزی

دودهک

هستیجان

جاسب

جوشق

ساوه

مرکزی

شاهسونکندی

طرازناهید

قره چای

نورعلی بیک

نوبران

آق کهریز

بیات

کوهپایه

شازند

مرکزی

آستانه

کزاز

سربند

هندودر

مالمیر

زالیان

پل دوآب

زالیان

نهرمیان

قره کهریز

قره کهریز

کوهسار

محلات

مرکزی

باقرآباد

خورهه

زرندیه

خرقان

الویر

علیشار

دوزج

مرکزی

حکیم آباد

خشک رود

رودشور

کمیجان

مرکزی

اسفندان

وفس

میلاجرد

خسروبیک

میلاجرد

خنداب

قره چای

اناج

جاورسیان

سنگ سفید

مرکزی

خنداب

دهچال

فراهان

مرکزی

فرمهین

فشک

خنجین

خنجین

تلخاب

استان لرستان

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

الیگودرز

ززوماهرو

ززشرقی

ززغربی

ماهرو

مرکزی

بربرودشرقی

بربرودغربی

پاچه لک شرقی

خمه

فرسش

بشارت

پیشکوه ذلقی

ذلقی شرقی

ذلقی غربی

بروجرد

اشترینان

اشترینان

برده سره

گودرزی

مرکزی

دره صیدی

شیروان

والانجرد

همت آباد

خرم آباد

پاپی

چم سنگر

سپیددشت

کشور

گریت

تنگ هفت

چغلوندی

بیرانوندجنوبی

بیرانوندشمالی

زاغه

رازان

زاغه

قایدرحمت

مرکزی

ازنا

ده پیر جنوبی

ده پیرشمالی

رباط

کرگاه غربی

کرگاه شرقی

کاکاشرف

دلفان

کاکاوند

ایتیوندجنوبی

ایتیوندشمالی

کاکاوندشرقی

کاکاوندغربی

مرکزی

خاوه جنوبی

خاوه شمالی

میریگ جنوبی

میریگ شمالی

نورآباد

نورعلی

دورود

سیلاخور

چالانچولان

سیلاخور

مرکزی

حشمت آباد

دورود

ژان

کوهدشت

رومشکان

رومشکان شرقی

رومشکان غربی

طرهان

طرهان شرقی

طرهان غربی

مرکزی

کوه دشت جنوبی

کوه دشت شمالی

گل گل

کونانی

زیرتنگ

کونانی

درب گنبد

بلوران

درب گنبد

ازنا

جاپلق

جاپلق شرقی

جاپلق غربی

مرکزی

پاچه لک غربی

سیلاخورشرقی

پلدختر

مرکزی

جایدر

جلوگیر

ملاوی

میانکوه غربی

معمولان

افرینه

معمولان

میانکوه شرقی

سلسله

فیروزآباد

فیروزآباد

قلایی

مرکزی

دوآب

قلعه مظفری

هنام

یوسف وند

دوره

چگنی

تشکن

دوره

شاهیوند

کشکان شمالی

کشکان جنوبی

ویسیان

شوراب

ویسیان

استان ایلام

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

ایلام

چوار

ارکوازی

چوار

بولی

مرکزی

ده پایین

مرکزی

میش خاص

دره شهر

بدره

دوستان

بدره

هندمینی

مرکزی

ارمو

مرکزی

زرین دشت

ماژین

کولکنی

ماژین

ماژین

دهلران

زرین آباد

سیدابراهیم

زرین آباد

سیدناصرالدین

مرکزی

اناران

موسیان

ابوغویر

موسیان

دشت عباس

موسیان

نهرعنبر

شیروان وچرداول

شیروان

زنگوان

شیروان

کارزان

شیروان

لومار

مرکزی

آسمان آباد

مرکزی

شباب

مرکزی

بیجنوند

هلیلان

زردلان

هلیلان

هلیلان

مهران

صالح آباد

هجداندشت

مرکزی

محسن آب

آبدانان

کلات

مورموری

کلات

آب انار

مرکزی

ماسبی

مرکزی

جابرانصار

سراب باغ

چم کبود

سراب باغ

سراب باغ

ایوان

زرنه

کلان

زرنه

زرنه

مرکزی

سراب

مرکزی

نبوت

ملکشاهی

مرکزی

چمزی

مرکزی

شوهان

گچی

گچی

گچی

کبیرکوه

استان خوزستان

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

آبادان

اروندکنار

مینوبار

نصار

نوآباد

مرکزی

بهمنشیرجنوبی

بهمنشیرشمالی

شلاهی

اندیمشک

الوارگرمسیری

حسینیه

قیلاب

مازو

مرکزی

حومه

اهواز

مرکزی

اسماعیلیه

الهایی

سویسه

غیزانیه

کوت عبدالله

مشرحات

لامی

حمیدیه

جهاد

طراح

کرخه

ایذه

دهدز

دنباله رودجنوبی

دنباله رودشمالی

دهدز

مرکزی

پیان

حومه شرقی

حومه غربی

مرغا

هلایجان

سوسن

سوسن شرقی

سوسن غربی

بندرماهشهر

بندرامام خمینی

بندرامام خمینی

مرکزی

جراحی

بهبهان

آغاجاری

آغاجاری

زیدون

درونک

سردشت

مرکزی

حومه

دودانگه

تشان

تشان شرقی

تشان غربی

خرمشهر

مرکزی

حومه شرقی

حومه غربی

غرب کارون

مینو

جزیره مینو

دزفول

سردشت

سردشت

ماهوربرنجی

مرکزی

شمس آباد

قبله ای

چغامیش

چغامیش

خیبر

شهیون

دره کاید

احمدفداله

امامزاده سیدمحمود

سیدولی الدین

شهی

دشت آزادگان

بستان

بستان

سعیدیه

مرکزی

الله اکبر

حومه شرقی

حومه غربی

رامهرمز

مرکزی

ابوالفارس

حومه شرقی

حومه غربی

سلطان آباد

شادگان

مرکزی

آبشار

بوزی

جفال

حسینی

دارخوین

خنافره

سالمی

ناصری

شوشتر

مرکزی

سردارآباد

شهیدمدرس

میان آب

میان آب شمالی

شعیبیه

شعیبیه شرقی

شعیبیه غربی

مسجدسلیمان

مرکزی

جهانگیری

جهانگیری شمالی

گلگیر

تل بزان

تمبی گلگیر

شوش

شاوور

آهودشت

سیدعباس

شاوور

مرکزی

بن معلی

حسین آباد

فتح المبین

چنانه

سرخه

باغ ملک

مرکزی

رودزرد

قلعه تل

منگشت

هپرو

صیدون

صیدون جنوبی

صیدون شمالی

میداود

سرله

میداود

امیدیه

جایزان

جایزان

جولکی

مرکزی

آسیاب

چاه سالم

لالی

مرکزی

دشت لالی

سادات

حتی

جاستون شهه

حتی

هندیجان

مرکزی

هندیجان شرقی

هندیجان غربی

چم خلف عیسی

چم خلف عیسی

سورین

رامشیر

مرکزی

عبدلیه شرقی

عبدلیه غربی

مشراگه

آزاده

مشراگه

گتوند

عقیلی

عقیلی جنوبی

عقیلی شمالی

مرکزی

جنت مکان

کیارس

اندیکا

ابژدان

ابژدان

کوشک

چلو

چلو

للر کتک

مرکزی

شلال ودشتگل

قلعه خواجه

هفتگل

رغیوه

رغیوه

گزین

مرکزی

حومه

هویزه

نیسان

بنی صالح

نیسان

مرکزی

هویزه شمالی

هویزه جنوبی

باوی

مرکزی

ملاثانی

عناقچه

ویس

ویس

زرگان

استان چهارمحال و بختیاری

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

بروجن

گندمان

گندمان

دوراهان

مرکزی

حومه

بلداجی

امامزاده حمزه علی

چغاخور

شهرکرد

مرکزی

حومه

طاقانک

بن

زاینده رودجنوبی

وردنجان

سامان

سامان

هوره

لاران

لار

مرغملک

فارسان

مرکزی

میزدج علیا

بابا حیدر

سراب علیا

سراب سفلی

جونقان

جونقان

میزدج سفلی

لردگان

فلارد

فلارد

پشتکوه

مرکزی

ریگ

سردشت

میلاس

ارمند

خانمیرزا

خانمیرزا

جوانمردی

منج

بارز

منج

اردل

مرکزی

پشتکوه

دیناران

میانکوه

میانکوه

شلیل

کوهرنگ

بازفت

بازفت بالا

بازفت پایین

مرکزی

شوراب تنگزی

دشت زرین

میان کوه موگویی

دوآب صمصامی

دوآب

شهریاری

کیار

مرکزی

کیارشرقی

کیارغربی

دستگرد

ناغان

ناغان

مشایخ

استان کهگیلویه و بویراحمد

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

بویراحمد

مارگون

زیلایی

مارگون

مرکزی

دشت روم

سپیدار

سررودجنوبی

سررودشمالی

کاکان

لوداب

لوداب

چین

کهگیلویه

چاروسا

طیبی سرحدی شرقی

طیبی سرحدی غربی

لنده

طیبی گرمسیری شمالی

عالی طیب

مرکزی

دشمن زیاری

دهدشت شرقی

دهدشت غربی

طیبی گرمسیری جنوبی

راک

دیشموک

بهمیی سرحدی شرقی

بهمیی سرحدی غربی

آجم

گچساران

مرکزی

امامزاده جعفر

بویراحمدگرمسیری

بی بی حکیمه

لیشتر

دنا

پاتاوه

پاتاوه

سادات محمودی

کبگیان

چنار

کبگیان

مرکزی

توت نده

دنا

بهمیی

بهمیی گرمسیری

بهمیی گرمسیری شمالی

سرآسیاب یوسفی

مرکزی

بهمیی گرمسیری جنوبی

کفش کنان

چرام

مرکزی

چرام

الغچین

سرفاریاب

سرفاریاب

پشته ذیلایی

باشت

مرکزی

سرابیز

کوه مره خامی

بوستان

بابویی

تلخاب

استان اصفهان

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

اردستان

مرکزی

برزاوند

علیا

کچو

گرمسیر

همبرات

زواره

سفلی

ریگستان

اصفهان

جرقویه سفلی

جرقویه سفلی

جرقویه وسطی

کوهپایه

تودشک

جبل

زفره

سیستان

مرکزی

براآن جنوبی

براآن شمالی

جی

قهاب جنوبی

قهاب شمالی

کرارج

محمودآباد

جرقویه علیا

جرقویه علیا

رامشه

بن رود

رودشت شرقی

گاوخونی

جلگه

امامزاده عبدالعزیز

رودشت

خمینی شهر

مرکزی

ماربین سفلی

ماربین علیا

ماربین وسطی

خوانسار

مرکزی

گلسار

چشمه سار

کوهسار

سمیرم

پادنا

پادناسفلی

پادناعلیا

پادناوسطی

مرکزی

حنا

وردشت

ونک

فریدن

بویین ومیاندشت

سردسیر

کرچمبوجنوبی

کرچمبوشمالی

گرجی

ییلاق

مرکزی

دالانکوه

زاینده رودشمالی

ورزق

ورزق جنوبی

فریدونشهر

مرکزی

برف انبار

پشتکوه موگویی

پیشکوه موگویی

چشمه لنگان

عشایر

فلاورجان

پیربکران

گرکن شمالی

سهروفیروزان

مرکزی

ابریشم

زازران

گلستان

اشترجان

شهرضا

مرکزی

اسفرجان

دشت

منظریه

کهرویه

کاشان

قمصر

جوشقان قالی

قهرود

مرکزی

کوهپایه

میاندشت

خرم دشت

نیاسر

کوه دشت

نیاسر

برزک

باباافضل

گلاب

گلپایگان

مرکزی

جلگه

کناررودخانه

نیوان

لنجان

باغ بهادران

چم رود

زیرکوه

چم کوه

مرکزی

اشیان

خرم رود

نایین

انارک

چوپانان

مرکزی

بافران

بهارستان

کوهستان

لای سیاه

نجف آباد

مرکزی

جوزدان

صادقیه

صفاییه

مهردشت

اشن

حسین آباد

نطنز

مرکزی

برزرود

طرق رود

کرکس

امام زاده

امامزاده آقاعلی عباس

خالدآباد

شاهین شهرومیمه

میمه

زرکان

ونداده

مرکزی

برخوارغربی

مورچه خورت

مبارکه

مرکزی

طالخونچه

دیزیچه

کرکوند

گرکن جنوبی

گرکن

نورآباد

آران وبیدگل

کویرات

کویرات

کویر

مرکزی

سفیددشت

تیران وکرون

کرون

کرون سفلی

کرون علیا

مرکزی

رضوانیه

ورپشت

چادگان

چنارود

چنارودجنوبی

چنارودشمالی

مرکزی

کاوه آهنگر

کبوترسرخ

دهاقان

مرکزی

قمبوان

موسی آباد

همگین

برخوار

حبیب آباد

برخوارشرقی

شاپورآباد

مرکزی

سین

برخوارمرکزی

خور و بیابانک

مرکزی

بیابانک

جندق

نخلستان

استان سمنان

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

دامغان

امیراباد

قهاب رستاق

قهاب صرصر

تویه دروار

مرکزی

حومه

دامنکوه

رودبار

سمنان

مرکزی

حومه

سرخه

لاسگرد

هفدر

شاهرود

بسطام

خرقان

کلاته های غربی

بیارجمند

بیارجمند

خوارتوران

مرکزی

حومه

دهملا

طرود

میامی

فرومد

کلاته های شرقی

میامی

نردین

رضوان

گرمسار

ایوانکی

ایوانکی

مرکزی

حومه

لجران

آرادان

کهن آباد

یاتری

مهدی شهر

شهمیرزاد

پشتکوه

چاشم

مرکزی

درجزین

استان گلستان

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

بندرگز

مرکزی

انزان شرقی

انزان غربی

نوکنده

بنفشه تپه

لیوان

ترکمن

مرکزی

جعفربای جنوبی

فراغی

سیجوال

قره سو غربی

قره سو شرقی

علی آباد

مرکزی

کتول

زرین گل

کمالان

استرآباد

شیرنگ

کردکوی

مرکزی

چهارکوه

سدن رستاق شرقی

سدن رستاق غربی

گرگان

مرکزی

استرآبادجنوبی

انجیرآب

روشن آباد

بهاران

استرآبادشمالی

قرق

گنبدکاووس

داشلی برون

اترک

کرند

مرکزی

آق آباد

باغلی ماراما

فجر

سلطانعلی

مینودشت

مرکزی

چهل چای

قلعه قافه

کوهسارات

گرو

سرگل

آق قلا

وشمگیر

مزرعه جنوبی

مزرعه شمالی

مرکزی

آق التین

شیخ موسی

گرگان بوی

کلاله

مرکزی

آق سو

تمران

کنگور

پیشکمر

زاوکوه

عرب داغ

آزادشهر

چشمه ساران

چشمه ساران

خرمارودجنوبی

مرکزی

خرمارودشمالی

نظام آباد

رامیان

فندرسک

فندرسک جنوبی

فندرسک شمالی

مرکزی

دلند

قلعه میران

مراوه تپه

مرکزی

مراوه تپه

پالیزان

گلی داغ

گلی داغ

شلمی

گمیشان

مرکزی

جعفربای غربی

نفتلیجه

گلدشت

جعفربای شرقی

قزل آلان

گالیکش

مرکزی

ینقاق

نیلکوه

لوه

قراولان

گلستان

استان خراسان شمالی

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

اسفراین

بام وصفی آباد

بام

صفی آباد

مرکزی

آذری

دامن کوه

زرق آباد

رویین

میلانلو

بجنورد

رازوجرگلان

جرگلان

راز

غلامان

مرکزی

آلاداغ

باباامان

بدرانلو

گرمخان

گرمخان

گیفان

جاجرم

جلگه سنخواست

چهارده سنخواست

دربند

جلگه شوقان

شوقان

طبر

مرکزی

میان دشت

شیروان

سرحد

تکمران

جیرستان

مرکزی

حومه

زوارم

زیارت

سیوکانلو

گلیان

قوشخانه

قوشخانه بالا

قوشخانه پایین

فاروج

خبوشان

تیتکانلو

حصار

مرکزی

سنگر

شاه جهان

فاروج

مانه وسملقان

سملقان

آلمه

قاضی

مانه

اترک

شیرین سو

مرکزی

جیرانسو

حومه

گرمه

گلستان

بالا دشت

استان خراسان رضوی

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

تایباد

مرکزی

پایین ولایت

کرات

میان ولایت

دشت تایباد

کوهسنگی

تربت حیدریه

بایک

بایک

کدکن

کدکن

رقیچه

مرکزی

بالاولایت

پایین ولایت

جلگه رخ

پایین رخ

میان رخ

بالارخ

تربت جام

صالح آباد

باغ کشمیر

جنت آباد

صالح آباد

قلعه حمام

مرکزی

جامرود

جلگه موسی آباد

میان جام

نصرآباد

بالاجام

کاریزان

بوژگان

دشت جام

هریرود

پایین جام

زام

گل بانو

درگز

چاپشلو

قره باشلو

میانکوه

لطف آباد

دیباج

زنگلانلو

مرکزی

تکاب

نوخندان

درونگر

شهرستانه

سبزوار

داورزن

باشتین

کاه

مزینان

روداب

خواشد

فروغن

کوه همایی

ششتمد

بیهق

تکاب کوه میش

ربع شامات

شامکان

مرکزی

رباط

قصبه شرقی

قصبه غربی

کراب

قوچان

باجگیران

دولتخانه

مرکزی

دوغایی

سودلانه

شیرین دره

قوچان عتیق

کاشمر

کوهسرخ

بررود

برکوه

تکاب

مرکزی

بالاولایت

پایین ولایت

گناباد

مرکزی

پس کلوت

حومه

کاخک

زیبد

کاخک

مشهد

احمدآباد

پیوه ژن

سرجام

مرکزی

تبادکان

طوس

کارده

میان ولایت

کنویست

درزآب

رضویه

آبروان

پایین ولایت

میامی

نیشابور

زبرخان

اردوغش

اسحق آباد

زبرخان

سرولایت

سرولایت

برزنون

مرکزی

دربقاضی

ریوند

فضل

مازول

بینالود

میان جلگه

بلهرات

عشق آباد

غزالی

چناران

گلبهار

بیزکی

گلمکان

مرکزی

چناران

رادکان

بق مج

خواف

سنگان

پایین خواف

بستان

مرکزی

نشتیفان

میان خواف

جلگه زوزن

زوزن

کیبر

سلامی

بالاخواف

سلامی

سرخس

مرزداران

پل خاتون

گل بی بی

مرزداران

مرکزی

تجن

خانگیران

سرخس

فریمان

قلندرآباد

سفیدسنگ

قلندرآباد

مرکزی

بالابند

سنگ بست

فریمان

بردسکن

انابد

درونه

صحرا

مرکزی

کنارشهر

کوهپایه

شهرآباد

جلگه

شهرآباد

رشتخوار

جنگل

جنگل

شعبه

مرکزی

آستانه

رشتخوار

کلات

زاوین

پساکوه

زاوین

مرکزی

کبودگنبد

هزارمسجد

خلیل آباد

ششطراز

ششطراز

کویر

مرکزی

حومه

رستاق

مه ولات

شادمهر

ازغند

مه ولات شمالی

مرکزی

حومه

مه ولات جنوبی

بجستان

مرکزی

بجستان

جزین

یونسی

یونسی

سردق

بینالود

طرقبه

طرقبه

جاغرق

شاندیز

شاندیز

ابرده

تخت جلگه

مرکزی

تخت جلگه

فیروزه

طاغنکوه

طاغنکوه شمالی

طاغنکوه جنوبی

جغتای

مرکزی

جغتای

دستوران

هلالی

پایین جوین

میان جوین

زاوه

مرکزی

زاوه

صفاییه

سلیمان

ساق

سلیمان

جوین

مرکزی

بالاجوین

پیراکوه

عطاملک

زرین

حکم آباد

باخرز

مرکزی

مالین

دشت ارزنه

بالا ولایت

بالاولایت

اشتین

خوشاب

مرکزی

سلطان آباد

رباط جز

طبس

مشکان

مشکان

یام

استان خراسان جنوبی

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

بیرجند

خوسف

براکوه

جلگه ماژان

خوسف

قلعه زری

مرکزی

القورات

شاخنات

فشارود

کاهشنگ

شاخن

باقران

درمیان

قهستان

فخررود

قهستان

گزیک

طبس مسینا

گزیک

مرکزی

درمیان

میاندشت

سربیشه

مرکزی

درح

مومن آباد

مود

مود

نهارجان

قاینات

زیرکوه

پترگان

زیرکوه

شاسکوه

مرکزی

پیشکوه

قاین

مهیار

نیمبلوک

کرغند

نیمبلوک

زهان

افین

زهان

سده

آفریز

پسکوه

سده

نهبندان

شوسف

شوسف

عربخانه

مرکزی

بندان

میغان

نه

سرایان

آیسک

آیسک

مصعبی

سه قلعه

دوکوهه

سه قلعه

فردوس

مرکزی

باغستان

برون

حومه

بشرویه

مرکزی

علی جمال

کرند

ارسک

ارسک

رقه

استان سیستان و بلوچستان

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

ایرانشهر

بزمان

آب رییس

بزمان

بزمان

بمپور

بمپورشرقی

بمپور

بمپورغربی

مرکزی

ابتر

مرکزی

حومه

مرکزی

دامن

چاه بهار

دشتیاری

باهوکلات

دشتیاری

سندمیرثویان

دشتیاری

نگور

مرکزی

پیرسهراب

مرکزی

کمبل سلیمان

پلان

پلان

پلان

تلنگ

خاش

مرکزی

پشتکوه

مرکزی

سنگان

مرکزی

کارواندر

مرکزی

کوه سفید

مرکزی

اسماعیل آباد

نوک آباد

اسکل آباد

نوک آباد

تفتان جنوبی

نوک آباد

گوهرکوه

نوک آباد

نازیل

ایرندگان

ایرندگان

ایرندگان

کهنوک

زابل

پشت آب

ادیمی

پشت آب

بزی

پشت آب

قایم آباد

پشت آب

سفیدابه

شیب آب

تیمورآباد

شیب آب

کوه خواجه

شیب آب

لوتک

شیب آب

محمدآباد

مرکزی

بنجار

زاهدان

مرکزی

چشمه زیارت

مرکزی

حرمک

میرجاوه

تمین

میرجاوه

لادیز

نصرت آباد

دومک

نصرت آباد

نصرت آباد

کورین

کورین

کورین

شورو

سراوان

جالق

جالق

جالق

کله گان

جالق

ناهوک

مرکزی

حومه

مرکزی

گشت

بم پشت

بم پشت

بم پشت

کشتگان

بم پشت

کوهک اسفندک

نیک شهر

بنت

بنت

بنت

توتان ومهمدان

بنت

دستگرد

فنوج

فنوج

فنوج

گتیج

فنوج

مسکوتان

قصرقند

ساربوک

قصرقند

هلونچگان

لاشار

چانف

لاشار

لاشارجنوبی

لاشار

لاشارشمالی

مرکزی

چاهان

مرکزی

مخت

مرکزی

مهبان

مرکزی

هیچان

سرباز

پیشین

پیشین

پیشین

زردبن

سرباز

سرباز

سرباز

سرکور

سرباز

کیشکور

سرباز

مینان

سرباز

نسکند

مرکزی

راسک وفیروزآباد

مرکزی

جکیگور

پارود

پارود

پارود

مورتان

کنارک

زرآباد

زرآبادشرقی

زرآباد

زرآبادغربی

مرکزی

جهلیان

مرکزی

کهیر

زهک

جزینک

جزینک

جزینک

خمک

مرکزی

خواجه احمد

مرکزی

زهک

هیرمند

مرکزی

دوست محمد

مرکزی

مارگان

مرکزی

جهان آباد

قرقری

قرقری

قرقری

اکبرآباد

دلگان

مرکزی

گنبد علوی

مرکزی

دلگان

مرکزی

هودیان

جلگه چاه هاشم

جلگه چاه هاشم

جلگه چاه هاشم

چاه علی

زابلی

مرکزی

زابلی

مرکزی

بیرک

آشار

آشار

آشار

ایرافشان

سیب و سوران

مرکزی

سیب وسوران

مرکزی

پسکوه

هیدوچ

هیدوچ

هیدوچ

کنت

استان یزد

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

اردکان

خرانق

رباطات

زرین

مرکزی

محمدیه

عقدا

عقدا

نارستان

بافق

مرکزی

مبارکه

سبزدشت

کوشک

تفت

مرکزی

پیشکوه

شیرکوه

علی اباد

نصراباد

دهشیر

نیر

بنادکوک

زردین

سخوید

گاریزات

گاریزات

کهدوییه

مهریز

مرکزی

ارنان

تنگ چنار

خورمیز

میانکوه

بهادران

یزد

مرکزی

فجر

فهرج

زارچ

اله آباد

محمدآباد

میبد

مرکزی

بفروییه

شهدا

ابرکوه

بهمن

اسفندار

مهرآباد

مرکزی

تیرجرد

فراغه

صدوق

خضرآباد

کذاب

ندوشن

مرکزی

رستاق

خاتم

مرکزی

چاهک

فتح آباد

مروست

ایثار

هرابرجان

طبس

دستگردان

دستگردان

کوه یخاب

مرکزی

پیرحاجات

گلشن

منتظریه

نخلستان

دیهوک

دیهوک

کویر

بهاباد

آسفیج

آسفیج

بنستان

مرکزی

جلگه

استان کرمان

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

بافت

مرکزی

بزنجان

فتح آباد

کیسکان

گوغر

خبر

خبر

دشتاب

بم

مرکزی

حومه

دهبکری

بروات

روداب غربی

کرک ونارتیج

جیرفت

ساردوییه

دلفارد

ساردوییه

گور

جبالبارز

رضوان

سغدر

مسکون

مرکزی

اسفندقه

اسلام آباد

خاتون آباد

دولت آباد

هلیل

اسماعیلی

اسماعیلی

حسین آباد

گنج آباد

رفسنجان

مرکزی

آزادگان

اسلامیه

خنامان

دره دران

رزم آوران

سرچشمه

قاسم آباد

کبوترخان

کشکوییه

راویز

شریف آباد

کشکوییه

نوق

بهرمان

فردوس

رضوان

فردوس

زرند

مرکزی

اسلام آباد

جرجافک

دشت خاک

سربنان

محمدآباد

وحدت

خانوک

حتکن

یزدان آباد

سیریز

یزدان آباد

شعبجره

سیرجان

مرکزی

شریف آباد

نجف آباد

پاریز

پاریز

سعادت آباد

گلستان

گلستان

ملک آباد

زیدآباد

زیدآباد

محمودآبادسید

بلورد

بلورد

چهارگنبد

شهربابک

مرکزی

استبرق

پاقلعه

خاتون آباد

خورسند

مدوارات

میمند

دهج

جوزم

خبر

دهج

کرمان

شهداد

اندوهجرد

تکاب

سیرچ

گلباف

جوشان

کشیت

ماهان

قناتغستان

ماهان

مرکزی

اختیارآباد

باغین

درختنگان

زنگی آباد

سرآسیاب فرسنگی

راین

حسین آبادگروه

راین

چترود

کویرات

معزیه

کهنوج

مرکزی

نخلستان

ده کهان

کوتک

چاه مرید

چاه ریگان

حومه

بردسیر

مرکزی

کوه پنج

مشیز

لاله زار

قلعه عسگر

لاله زار

گلزار

گلزار

شیرینک

نگار

نگار

نارپ

راور

کوهساران

حرجند

هروز

مرکزی

راور

عنبرآباد

مرکزی

امجز

جهادآباد

علی آباد

محمدآباد

جبالبارزجنوبی

گرمسار

مردهک

نرگسان

منوجان

مرکزی

قلعه

کشمیران

نورآباد

آسمینون

بجگان

نودژ

کوهبنان

طغرل الجرد

طغرل الجرد

مرکزی

جور

خرمدشت

رودبارجنوب

جازموریان

جازموریان

کوهستان

مرکزی

رودبار

نهضت آباد

قلعه گنج

چاه دادخدا

چاه دادخدا

رمشک

مارز

مرکزی

قلعه گنج

سرخ قلعه

ریگان

گنبکی

گنبکی

ناصریه

مرکزی

ریگان

گاوکان

رابر

مرکزی

رابر

سیه بنوییه

هنزا

هنزا

جواران

فهرج

مرکزی

برج اکرم

فهرج

نگین کویر

نگین کویر

چاهدگال

انار

انار

بیاض

حسین آباد

نرماشیر

مرکزی

پشت رود

عزیزآباد

روداب

روداب شرقی

مومن آباد

فاریاب

مرکزی

کلاشگرد

مهروییه

حور

حور

زهمکان

ارزوییه

مرکزی

ارزوییه

وکیل آباد

دهسرد

صوغان

صوغان

امیرآباد

استان فارس

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

آباده

مرکزی

ایزدخواست

بهمن

بیدک

سورمق

خسروشیرین

استهبان

رونیز

خیر

رونیز

مرکزی

ایج

اقلید

سده

آسپاس

دژکرد

سده

مرکزی

خنجشت

شهرمیان

حسن آباد

احمدآباد

حسن آباد

بکان

جهرم

خفر

خفر

راهگان

سفیدار

علی آباد

گل برنجی

سیمکان

پشت پر

پل به بالا

پل به پایین

کردیان

علویه

قطب آباد

مرکزی

جلگاه

کوهک

داراب

رستاق

رستاق

کوهستان

مرکزی

بالش

پاسخن

بختاجرد

فسارود

نصروان

هشیوار

فورگ

آبشور

فورگ

جنت

قلعه بیابان

قریه الخیر

سپیدان

بیضا

بانش

بیضا

کوشک هزار

مرکزی

خفری

کمهر

شش پیر

همایجان

سرناباد

همایجان

شیراز

زرقان

بندامیر

زرقان

رحمت آباد

مرکزی

بیدزرد

داریان

دراک

سیاخ دارنگون

قره باغ

کفترک

ارژن

دشت ارژن

قره چمن

کوه مره سرخی

فسا

ششده وقره بلاغ

ششده

قره بلاغ

شیبکوه

فدشکوییه

میانده

مرکزی

جنگل

صحرارود

کوشک قاضی

نوبندگان

نوبندگان

فیروزآباد

مرکزی

احمدآباد

جایدشت

میمند

پرزیتون

خواجه ای

دادنجان

کازرون

جره وبالاده

جره

دادین

فامور

کنار تخته و کمارج

کنار تخته

کمارج

کوهمره

دشت برم

کوهمره

مرکزی

بلیان

دریس

شاپور

چنارشاهیجان

انارستان

سمقان

خشت

امامزاده محمد

بورکی

لارستان

اوز

بیدشهر

فیشور

جویم

جویم

هرم

مرکزی

حومه

درزوسابیان

دهکویه

بیرم

بیرم

بالاده

بنارویه

بنارویه

ده فیش

صحرای باغ

صحرای باغ

عمادده

مرودشت

کامفیروز

خرم مکان

کامفیروزجنوبی

مرکزی

رامجردیک

رودبال

کناره

مجدآباد

محمدآباد

نقش رستم

درودزن

ابرج

درودزن

رامجرددو

سیدان

خفرک علیا

رحمت

کر

گرمه

کامفیروزشمالی

ممسنی

ماهورمیلانی

ماهور

میشان

مرکزی

بکش دو

بکش یک

جاویدماهوری

جوزار

فهلیان

دشمن زیاری

دشمن زیاری

مشایخ

نی ریز

آباده طشک

آباده طشک

بختگان

حناڈ

پشتکوه

ده چاه

مشکان

مرکزی

رستاق

هرگان

قطرویه

ریزآب

قطرویه

لامرد

مرکزی

حومه

سیگار

چاه ورز

اشکنان

اشکنان

کال

علامرودشت

خیرگو

علامرودشت

بوانات

سرچهان

باغ صفا

توجردی

سرچهان

مرکزی

باغستان

سیمکان

مزایجان

سروستان

مزایجان

ارسنجان

مرکزی

خبریز

شورآب

علی آبادملک

خرم بید

مشهدمرغاب

شهیدآباد

مرکزی

خرمی

قشلاق

زرین دشت

ایزدخواست

ایزدخواست شرقی

ایزدخواست غربی

مرکزی

خسویه

دبیران

زیرآب

قیروکارزین

افزر

افزر

زاخرویه

مرکزی

فتح آباد

مبارک آباد

هنگام

مهر

گله دار

گله دار

فال

مرکزی

مهر

ارودان

وراوی

خوزی

وراوی

اسیر

اسیر

دشت لاله

فراشبند

مرکزی

آویز

نوجین

دهرم

دهرم

دژگاه

پاسارگاد

مرکزی

سرپنیران

کمین

پاسارگاد

ابوالوردی

مادرسلیمان

خنج

محمله

باغان

محمله

مرکزی

تنگ نارک

سیف آباد

سروستان

کوهنجان

کوهنجان

مهارلو

مرکزی

سروستان

شوریچه

رستم

سورنا

رستم سه

پشتکوه رستم

مرکزی

رستم یک

رستم دو

گراش

مرکزی

فداغ

خلیلی

ارد

آرد

سبز پوش

کوار

مرکزی

فرمشکان

کوار

طسوج

طسوج

فتح آباد

خرامه

کربال

دهقانان

سفلی

مرکزی

کفدهک

معزآباد

خیرآباد

استان هرمزگان

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

ابوموسی

تنب

تنب

مرکزی

سیری

بندرعباس

فین

فین

گهره

مرکزی

ایسین

تازیان

گچین

سیاهو

سرخون

تخت

تخت

شمیل

قلعه قاضی

قلعه قاضی

دهنو

بندرلنگه

شیبکوه

بندرچارک

مقام

کیش

کیش

لاوان

مرکزی

حومه

مغویه

مهران

مهران

دژگان

قشم

شهاب

دولاب

سوزا

صلخ

هنگام

لارک

مرکزی

حومه

رمکان

میناب

سندرک

بندر

درپهن

سندرک

مرکزی

تیاب

حومه

کریان

گوربند

توکهور

توکهور

چراغ آباد

بندزرک

بندزرک

کرگان

جاسک

مرکزی

جاسک

کنگان

گابریک

لیردف

پی وشک

سورک

رودان

رودخانه

رودخانه

مسافرآباد

رودخانه بر

مرکزی

آب نما

فاریاب

راهدار

جغین

جغین شمالی

جغین جنوبی

بیکاه

بیکاه

برنطین

حاجی اباد

فارغان

فارغان

آشکارا

مرکزی

درآگاه

طارم

احمدی

احمدی

کوه شاه

بستک

جناح

جناح

فرامرزان

مرکزی

ده تل

فتویه

گوده

کوخرد

کوخرد

هرنگ

خمیر

رویدر

رودبار

رویدر

مرکزی

خمیر

کهورستان

پارسیان

کوشکنار

بهدشت

کوشکنار

مرکزی

بوچیر

مهرگان

سیریک

بمانی

بمانی

شهمردی

مرکزی

بیابان

سیریک

بشاگرد

مرکزی

جکدان

سردشت

گوهران

گوهران

درآبسر

گافروپارامون

گافر

پارامون

استان بوشهر

شهرستان

بخش

دهستان

بارگیری نقشه

بوشهر

مرکزی

انگالی

حومه

تنگستان

دلوار

بوالخیر

دلوار

مرکزی

اهرم

باغک

دشتستان

سعدآباد

زیرراه

وحدتیه

شبانکاره

شبانکاره

مرکزی

حومه

دالکی

زیارت

ارم

ارم

دهرود

بوشکان

بوشکان

پشتکوه

آب پخش

درواهی

دشتی اسماعیل خانی

دشتی

کاکی

چغاپور

کاکی

کبگان

مرکزی

خورموج

مرکزی

شنبه وطسوج

شنبه

طسوج

دیر

بردخون

بردخون

آبکش

مرکزی

آبدان

حومه

کنگان

مرکزی

طاهری

حومه

عسلویه

عسلویه

نای بند

گناوه

ریگ

رودحله

مرکزی

حیات داود

دیلم

امام حسن

لیراوی جنوبی

لیراوی میانی

مرکزی

لیراوی شمالی

حومه

جم

ریز

انارستان

ریز

تشان

مرکزی

جم

کوری

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =