دادرس

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک گفت: بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده که اخیراً توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، افزایش قیمت گوشت گوسفندی طی یک سال گذشته حدود 32درصد بوده، در حالی‌که در کشور تورم بالای 45درصدی را شاهد بوده‌ایم.

به گزارش روستانیوز، افشین صدر دادرس اظهار داشت: در حال حاضر قیمت هر کیلو دام زنده در بازار بین 45 تا 52هزار تومان است که با این قیمت دامداران در فروش هر کیلو دام خود حدود 50هزار تومان ضرر میکنند.

وی در گفتوگو با «روستانیوز» بیان کرد: با روی کار آمدن دولت جدید در وضعیت تأمین نهادههای دامی هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده و گزارشات رسیده از برخی استانها حاکی از آن است که سهمیه سهکیلو و 900گرمی جو دام سبک در ماه به یک تا 5/1کیلوگرم کاهش یافته است.

دادرس مهمترین نهاده دام سبک را جو اعلام کرد و اظهار داشت: قیمت هر کیلو جو در بازار آزاد ششهزار و 500تومان است و  درصورت تأمین آن دام سبک  به نهاده دیگری نیاز ندارد.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک اولین مشکل در تأمین نهادههای دامی را ارز چهار هزار و 200تومانی اعلام کرد و ادامه داد: تا زمانی که این ارز وجود دارد، در توزیع نهادهها نیز رانت ادامه خواهد داشت.

صدر دادرس در پاسخ به اینکه پیشنهاد شما برای حذف رانت از این حوزه چیست، اظهار داشت: دولت میتواند مابهالتفاوت ارز دولتی و آزاد را بهصورت کالابرگ یا کارت اعتباری به سرپرستان خانوارها بدهد تا با گرانشدن گوشت، این ماده پروتئینی از سفرهها حذف نشود.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک در پاسخ به این پرسش که با حذف ارز دولتی قیمت گوشت قرمز چقدر خواهد شد، گفت: درصورت حذف ارز دولتی مطمئناً قیمت تمام شده گوشت هم افزایش خواهد یافت و از این رو نیاز است که دولت با اعطای یارانه از دهکهای پایین حمایت کند.

وی افزود: در حال حاضر قیمت بازار هر کیلو گوسفند زنده بین 45 تا 52هزار تومان است. این در حالیاست که قیمت تمامشده دام زنده توسط معاونت امور دام 62هزار و توسط اتحادیه در تیرماه سال جاری 83هزار تومان برآورد شده است؛ البته با توجه به افزایش قیمت نهادهها از تیرماه تا به حال قیمت تمام شده برای دامداران حدود 100هزار تومان است و دامداران دام سبک روی هر کیلو دام زنده حدود 50هزار تومان ضرر میدهند.

دادرس در پاسخ بهاینکه نظر شما در شرایط فعلی درباره صادرات دام زنده چیست، بیان کرد: مصوبه دارای ابهامات و پیچیدگیهایی است که بهنظر میرسد تا زمانیکه ابهامات رفع نشود، مصوبه جنبه اجرایی به خود نخواهد گرفت.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک موارد ابهام در مصوبه را «تعادل قیمت بین تولید و مصرف»، «صادرات از یک گمرک مشخص»، «سقف مشخص» و «نوع دام صادراتی» اعلام کرد و گفت: شرایط و چگونگی تشخیص وجود تعادل قیمت بین تولید و مصرف مبهم است و برای صادرات به کشورهای هدف استفاده از یک گمرک مشخص غیرممکن است.

وی خواستار خرید حمایتی و توزیع گوشت گرم گوسفندی در داخل شد و گفت: در این شرایط میتوان همزمان به صادرات هم ادامه داد که نتیجه آن تعادل قیمت در بازارهای داخلی خواهد بود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 1 =