زیتون

معاون وزیر در امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی هم‌زمان با دهه مبارک فجر، در گفت‌وگو با «روستانیوز» عملکرد و دستاوردهای سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه خود را به روایت آمار اعلام کرد.

محمدعلی طهماسبی، ضمن تبریک چهل‌ویکمین سالگرد انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر با اشاره به این‌که طی سال ۹۷ و ۹ ماهه سال جاری (تا پایان آذرماه) ۷۴۶ میلیون دلار محصولات گرمسیری و نیمه‌گرمسیری به خارج از کشور صادر شده است، گفت: این معاونت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با هدف رونق تولید، ارتقای تولید محصولات باغبانی را در دستور کار خود داده. وی تأمین امنیت غذایی و بهبود محصولات تولید شده در بخش باغبانی را از اهداف مجموعه تحت مسئولیت خود اعلام کرد و افزود: برای دستیابی به این اهداف، راهکارها و برنامه‌های متعددی تدوین شده و درحال اجراست.       

 1. دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک:

جدول ۱.  سطح زیرکشت و میزان تولید درختان میوه دانه‌دار، هسته‌دار، ریز میوه و میوه‌های خشک و آجیلی در سال ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۷

ردیف

میوه

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

سطح کشت

(هزار هکتار)

تولید

(هزار تن)

سطح کشت

(هزار هکتار)

تولید

(هزار تن)

۱

دانه‌دار

۲۸۱

۴۰۴۳

۲۸۰

۳۲۱۶

۲

هسته‌دار

۲۷۰

۲۵۲۸

۲۷۲

۲۲۰۳

۳

ریزمیوه‌ها

۳۳۴

۳۲۹۷

۳۳۹

۳۱۶۳

۴

میوه‌های خشک

۸۳۹

۷۵۶

۸۶۸

۵۶۴

۵

سایر میوه‌های سردسیری

۶

۷

۶

۸

جمع سردسیری و خشک

۱۷۲۹

۱۰۶۳۱

۱۷۶۵

۹۱۵۴

جدول شماره ۲. اصلاح و نوسازی باغ‌های سردسیری و معتدله در سال‌ ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۷

ردیف

طرح

سال

مصوب برنامه (هکتار)

اجرا شده (هکتار)

درصد

۱

اصلاح و نوسازی باغ‌ها

۱۳۹۶

۷۷۶۱۲

۱۰۱۵۵۲

۱۳۱

۱۳۹۷

۱۰۰۱۷۶

۲۲۰۶۰۰

۲۲۰

الف:) سرشاخه‌کاری گردو، بادام و پسته)

ردیف

عملیات

سال

مصوب برنامه (هکتار)

اجرا شده (هکتار)

درصد

۱

سرشاخه‌کاری گردو

۹۶

۹۰۰

۳۸۸.۵

۴۳.۲

۹۷

۱۱۵۰

۵۰۰

۴۳.۵

۲

سرشاخه‌کاری بادام

۹۶

۲۰۰۰

۱۷۰۰

۸۵.۰

۹۷

۲۰۰۰

۱۲۰۰

۶۰.۰

۳

سرشاخه‌کاری پسته

۹۶

۴۰۰۰

۳۲۰۰

۸۰

۹۷

۵۰۰۰

۴۰۰۰

۸۰

ب: (فراز انگور)

ردیف

طرح/ عملیات

سال

مصوب برنامه (هکتار)

اجرا شده (هکتار)

درصد

۱

فراز انگور

۹۶

۹۸۸۰

۱۱۸۵

۱۲

۹۷

۱۰۰۰۰

۲۴۷۶

۲۵

جدول شماره ۳. توسعه باغ‌های سردسیری و خشک در اراضی نوآباد

ردیف

طرح/ عملیات

سال

مصوب برنامه (هکتار)

اجرا شده (هکتار)

درصد

۱

توسعه باغ‌ها در اراضی نوآباد

۹۶

۱۳۵۷۶

۲۹۲۱۳

۲۱۵

۹۷

۱۶۶۱۵

۳۲۴۱۱

۱۹۵

جدول شماره ۴. توسعه باغ‌های دیم در اراضی شیب‌دار و استان‌های پیشرو در سال ۱۳۹۶‌ـ ۱۳۹۷

سال

مصوب برنامه (هکتار)

اجرا شده

(هکتار)

درصد

استان‌های پیشرو بر اساس حجم کار اجرا شده

سهم هر استان از تحقق کل

فارس

۲۲.۴

چهارمحال‌ و بختیاری

۱۵.۶

کهگیلویه و بویراحمد

۱۴.۸

۹۶

۲۵۰۰۰

۲۰۸۳۸

۸۳

سمنان

۸.۲

کردستان

۵.۸

لرستان

۵.۷

گیلان

۴.۸

چهارمحال و بختیاری

۱۱.۵

کهگیلویه و بویراحمد

۱۱.۲

سمنان

۸.۵

۹۷

۲۹۰۰۰

۲۴۳۲۷

۸۴

لرستان

۸.۴

کردستان

۸.۴

فارس

۸.۳

گیلان

۶.۷

گونه‌های مهم توسعه‌یافته در سال ۱۳۹۶‌ـ ۱۳۹۷ به‌ترتیب عبارتند از: انگور، بادام، انجیر، انار، فندق و توت.

جدول شماره ۵. توسعه ارقام جدید درختان میوه سردسیری و خشک

الف: تکثیر و توزیع ۱۴۰ رقم جدید معتدله و سردسیری

گونه

ژنوتیپ‌های امید بخش داخلی

ارقام داخلی معرفی شده

ارقام خارجی سازگاری شده

ارقام امید بخش خارجی نیاز به سازگاری

جمع

سیب

۱

۲

۳

بادام

۱۵

۴

۱۹

گلابی

۴

۴

زردآلو

۲۱

۴

۶

۳۱

گیلاس

۱۰

۲

۴

۴

۲۰

آلبالو

۸

۸

گردو

۴

۴

فندق

۲

۴

۶

پکان

۶

۶

پایه انگور

۱

۱

انگور

۱

۱۷

۱۸

گوجه و آلو

۱۲

۱۲

زیتون

۲

۲

آلو

۶

۶

جمع

۷۱

۱۷

۴۸

۴

۱۴۰

ب: تکثیر و توزیع ۶۰ ژنوتیپ/ رقم برتر بادام

عنوان برنامه

محل اجرا

سطح برنامه

ملاحظات

ایجاد باغ سازگاری ارقام جدید و ژنوتیپ‌های امید بخش بادام

خراسان‌رضوی، آذربایجان‌شرقی، همدان، چهارمحال و بختیاری

 ۵هکتار

خرید ۶۰ رقم برتر و ژنوتیپ امید بخش بادام

جدول شماره ۶. تولید هسته‌های اولیه، وضعیت باغ‌های پایه و میزان تولید باغ‌های مادری (در زیرساخت‌های تولید نهال سالم و گواهی‌شده) در سال ۱۳۹۸

استان

شرح

اصفهان ۱

قزوین ۲

خراسان‌رضوی ۳

مازندران ۴

همدان ۵

جمع

مشهد

جوین

هسته اولیه

تعداد گونه

۹

۷

۴

۳

۲۳

تعداد رقم

۸۸

۳۵

۳۲

۱۸

۱۷۳

وسعت (مترمربع)

۱۳۵۰

۸۰۰

۷۰۰۰

۵۰۰

۹۶۵۰

ظرفیت (اصله رقم- پایه)

۱۰۸۸

۲۰۹

۳۸۴

۱۱۶

۱۷۹۷

باغ پایه

تعداد گونه

۶

۳

۲

۱۱

تعداد رقم

۱۰

۲۲

۷

۳۹

وسعت (هکتار)

۲.۳

۱

۵

۸

ظرفیت (اصله رقم پایه)

۵۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

میزان تولید پایه (اصله)

۴۵۵۴

۸۵۵۰

۱۶۱۱

۱۴۷۱۵

باغ مادری

تعداد گونه

۹

۶

۳

۴

۲۲

تعداد رقم

۷۷

۳۵

۲۲

۱۶

۱۵۰

وسعت (هکتار)

۸

۳

۰.۷

۲.۵

۶

۲۰

ظرفیت (اصله رقم پایه)

۸۰۵۹

۱۳۰۰

۳۶۰۰

۱۷۰۰

۵۰۰۰

۱۹۶۵۹

تعداد درخت (اصله)

۲۴۱۲

۱۱۸۵

۳۵۹۷

میزان تولید پیوندک

 (هزار چشمه)

۱۹۶۴

۱۲۴

۳۴

۳۴

۸۱

۱۰۰

۲۳۳۷

۱. دانه‌دار، هسته‌دار و پسته، ۲. دانه‌دار و هسته‌دار، ۳. دانه‌دار و هسته‌دار، ۴. مرکبات، ۵. گردو.

جدول شماره ۷. تعداد نهال تولیدی (هزار اصله) محصولات باغی در نهالستان‌های مجوزدار در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

ردیف

شرح

محصول

۱۳۹۶

۱۳۹۷

۱۳۹۸

۱

سردسیری و خشک

دانه‌دار

۸,۴۴۸

۶,۶۳۵

۶,۵۶۵

۲

هسته‌دار

۱۸,۸۵۶

۱۵,۰۲۷

۱۴,۰۰۶

۳

میوه‌های خشک

۱۶,۹۵۱

۱۲,۴۰۵

۱۲,۶۵۲

۴

میوه‌های ریز

۷,۵۲۵

۶,۸۵۴

۶,۹۲۹

جمع  سردسیری و خشک 

۵۱,۷۸۰

۴۰,۹۲۲

۴۰,۱۵۲

۵

گرمسیر و نیمه‌گرمسیری

مرکبات

۱,۸۵۵

۱,۶۷۴

۱,۲۸۵

۶

نیمه‌گرمسیری

۱,۱۱۸

۱,۴۸۵

۹۶۰

۷

گرمسیری

۱۳۴

۵۹۱

۱۲۵

جمع گرمسیری و نیمه‌گرمسیری

۳,۱۰۶

۳,۷۵۰

۲,۳۷۱

۸

زیتون

۲,۳۴۵

۱,۹۴۷

۳,۷۵۱

۹

گل‌محمدی

۱,۳۶۳

۱,۰۳۲

۱,۹۲۲

۱۰

گیاهان دارویی

۲,۰۹۰

۸۲۲

۲,۶۱۵

جمع

۶۰,۶۸۴

۴۸,۴۷۳

۵۰,۸۱۰

جمع تولیدات کشت بافتی (پایه)

۲,۷۲۱

۵,۱۳۴

۱۰,۷۸۵

جمع تولیدات کشت بافتی (نهال خود ریشه‌زا)

۰

۰

۳,۳۵۸

جمع کل

۶۳,۴۰۵

۵۳,۶۰۷

۶۴,۹۵۳

جدول شماره ۸. برنامه‌های جدید دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک

ردیف

عنوان برنامه

محل اجرا

سطح برنامه

هدف

۱

سرشاخه‌کاری انگور

آذربایجان‌غربی، کردستان، خراسان شمالی، فارس، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد و همدان

 ۷ هکتار

تکثیر ارقام جدید انگور و جایگزینی ارقام قدیمی

۲

سرشاخه‌کاری گیلاس

خراسان‌رضوی و کهگیلویه و بویراحمد

 ۴-۲ هکتار

تکثیر ارقام جدید گیلاس برای جایگزینی ارقام قدیمی

۳

تکثیر ارقام جدید پکان

فارس، کهگیلویه ‌و بویراحمد، مازندران و خوزستان

۱۰-۷رقم

تکثیر ارقام تجاری پکان

۴

خرید ارقام جدید انگور

خراسان‌رضوی، قزوین و همدان

۶-۸ رقم

خرید ژنوتیپ‌های امیدبخش جدید انگور دانشگاه تهران

۵

خرید رقم جدید توت‌فرنگی

کردستان

یک رقم

خرید یک رقم جدید اصلاح شده توت‌فرنگی

۶

خرید رقم جدید عناب

خراسان‌جنوبی

یک رقم

خرید یک رقم جدید عناب

۷

خرید رقم جدید زردآلو

آذربایجان‌شرقی

یک رقم جدید

خرید یک رقم جدید زردآلو

۸

تکثیر ارقام جدید بلوبری و تمشک

البرز، آذربایجان‌غربی و گیلان

۱۱ رقم

خرید نهال ارقام تجاری بلوبری و تمشک

۹

تکثیر ارقام جدید فندق

گیلان

خرید

 ۸-۱۰ رقم

خرید نهال ارقام تجاری فندق

۱۰

خرید اندام تکثیری ارقام جدید هسته‌دار

خراسان‌رضوی

۶۰ رقم

خرید اندام تکثیری ۶۰ رقم جدید هسته‌دار

 1. دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی

جدول شماره ۱. برنامه سال ۱۳۹۸ و اقدامات صورت گرفته براساس برنامه تا نیمه اول دی‌ماه سال‌جاری:

برنامه

برنامه ابلاغی

سال ۹۸

برنامه اجرایی تا آخر دی‌ماه سال ‌جاری

ملاحظات

افزایش تولید محصولات گلخانه‌ای

۵۳۵۱۷۷ تن

۳۹۰۰۰۰ معادل ۷۲ درصد انجام کار

منظورگلخانه‌هایی است که به تولید رسیده‌اند.

توسعه واحدهای پرورش قارچ خوراکی

۴۹.۸ هکتار

۱۱۳ هکتار (۲۲۸ درصد)

تا مورخ ۲۲/۱۰/۹۸

افزایش تولید واحدهای پرورش قارچ خوراکی

 ۱۲۶۰۰ تن

۱۰۵۴۹ تن (۸۴ درصد)

تا مورخ ۲۲/۱۰/۹۸

اصلاح، بازسازی و نوسازی گلخانه‌ها و واحدهای پرورش قارچ خوراکی

 1. هکتار

۴۴۹ هکتار معادل ۸۳ درصد پیشرفت انجام کار

- نوسازی گلخانه‌های چوبی

- گازکشی گلخانه‌ها

- تغییر سیستم سرمایشی و گرمایشی

- اصلاح پوشش گلخانه‌ها

- تجهیز و نوسازی واحدهای پرورش قارچ خوراکی

انتقال کشت بخشی از سبزی و صیفی فضای باز (به‌خصوص فلفل و خیار) به محیط کنترل شده

۱۰۰۰ هکتار

۵۴۸ هکتار معادل ۵۴ درصد از انجام کار

(۶۵۹ هکتار برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند)

زمین‌های آزاد شده در برخی از استان‌ها تبدیل به باغ شده و کشت نهال در آن صورت گرفته است.

ارتقای دانش فنی بهره‌برداران

۲۹۰۸۳ نفر روز

۱۱۸۹۰ معادل ۴۰ درصد

این گزارش تا پایان آذرماه است.

ارتقای دانش فنی کارشناسان

۲۸۰۲ نفر روز

۵۰۹۷ معادل ۱۸۱ درصد

 1. دستاوردها:
 • ساماندهی تأمین و توزیع بذور هیبرید سبزی و صیفی گلخانه‌ای مورد نیاز گلخانه‌های کشور و انعقاد قرارداد با شرکت مریدیم اسپانیا، شرکت حاتم و موسسه نهال و بذر رضوی.
 • رفع مشکل صادرات بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی که با توجه به پیگیری به‌عمل آمده، موضوع با دفتر صادرات، موسسه تحقیقات خاک و آب و گمرک ایران، هماهنگ و مشکل مرتفع شد و مراتب به استان‌ها نیز ابلاغ شد.
 • خوداتکایی در زمینه تولید اندام‌های تکثیری گل‌های زینتی (رز، حنا، بگونیا، فیکوس رتوزا و...)
 • ایجاد تشکل گل‌رز، نرگس و کاکتوس.
 • راه‌اندازی تولید میوه‌های گرمسیری، مانند آناناس در گلخانه‌ها.
 • تشکیل کارگروه توسعه صادرات قارچ خوراکی، همچنین برای تسهیل و تسریع امور گمرکی صادرات قارچ خوراکی، امکان انجام تشریفات گمرکی در مبدأ یا واحد تولید قارچ خوراکی فراهم شد که به تمامی استان‌ها ابلاغ شد.
 • ارزیابی ۹ واحد تکثیری گل رز در داخل کشور در راستای طرح نظارت و پایش کیفی تولید گیاهچه، نشاء و اندام‌های تکثیری گل و گیاهان زینتی و رتبه‌بندی آن‌ها.
 • راه‌اندازی بخش تحقیقات قارچ خوراکی کشور و تدوین طرح‌های تحقیقاتی اولویت‌دار به‌منظور اجرایی شدن با مشارکت بخش خصوصی که در همین زمینه اولین قرارداد طرح تحقیقاتی قارچ در دی‌ماه سال‌جاری میان موسسه تحقیقات خاک و آب، مجری مسئول پروژه و واحد پرورش قارچ خوراکی سحر به امضاء رسید.
 • تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی و ضوابط فنی تولید قارچ‌های پرورشی خاص (گانودرما و شیتاکه) به تمامی استان‌ها.
 • تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی صدور پروانه تأسیس و بهره‌برداری واحدهای تولید اسپان قارچ‌های خوراکی.
 • اطلاع‌رسانی به تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی در خصوص برنامه انتقال کشت بخشی از سبزی و صیفی‌جات فضای باز (خیار و فلفل) به محیط کنترل ‌شده، از طریق ابلاغ برنامه اجرایی به رؤسای سازمان جهاد کشاورزی تمامی استان‌های کشور.
 • درج برچسب هولوگرام جهت پیشگیری از بروز مسمومیت‌های ناشی از قارچ‌های وحشی و مصرف قارچ‌های خوراکی پرورشی.
 • راه‌اندازی رشته تولیدات گلخانه‌ای در مقطع کارشناسی ارشد.
 • ساماندهی میزان واردات اندام‌های تکثیری گل و گیاهان زینتی، کوکوپیت و پیت‌ماس در کشور.

 1. دفتر امور میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری

سطح توسعه باغ‌های میوه گرمسیری و نیمه‌گرمسیری در سال ۱۳۹۷، برابر با ۱۱ هزار و ۵۹۴ هکتار است که نسبت به برنامه مصوب توسعه (شش‌هزار و ۴۴۲ هکتار) از رشد ۱۸۰ درصدی برخوردار است. سطح اصلاح و نوسازی باغ‌های میوه گرمسیری و نیمه‌گرمسیری در سال ۱۳۹۷، برابر با ۶۹ هزار و ۴۲۰ هکتار است که نسبت به برنامه مصوب (۲۴ هزار و ۶۳۶ هکتار) رشد ۲۸۲ درصدی نشان می‌دهد.

جدول شماره ۱. برنامه سطح توسعه، اصلاح و نوسازی باغ‌های میوه گرمسیری و نیمه‌گرمسیری در سال ۱۳۹۸ (واحد: هکتار)

ردیف

محصول

برنامه سال ۹۸

سطح توسعه

سطح اصلاح و نوسازی

۱

خرما

۱۳۰۰

۱۰۰۰۰

۲

مرکبات

۱۰۰۰

۹۹۴۳

۳

انار

۱۰۰۰

۳۶۰۰

۴

انجیر

۲۲۱۵

۳۹۰۰

۵

کیوی

۵۰۰

۵۰۰

۶

خرمالو

۲۰۰

۵۵

۷

میوه های گرمسیری

۶۷۰

۱۰۱۵

جمع کل

۶۸۸۵

۲۹۰۱۳

 1. تحقق اهداف برنامه در زمینه تولید محصولات گرمسیری و نیمه‌گرمسیری در سال ۹۷:
 • مرکبات: میزان تولید مرکبات پنج‌هزار و ۳۴۲ هزار تن.
 • انار: میزان تولید انار ۹۱۸ هزار تن.
 • انجیر: میزان تولید انجیر ۱۰۵ هزار تن.
 • خرما: میزان تولید خرما یک‌هزار و ۲۷۵ هزار تن.
 • کیوی: میزان تولید کیوی ۳۶۲ هزار تن.
 • میوه‌های گرمسیری: میزان تولید میوه‌های گرمسیری ۱۶۱ هزار تن.
 • خرمالو: میزان تولید خرمالو ۲۷ هزار تن.

 1. وضعیت صادرات محصولات گرمسیری و نیمه‌گرمسیری در سال ۱۳۹۷:
 • مرکبات: میزان صادرات مرکبات در سال (۱۳۹۷)، ۲۸ هزار تن و به ارزش ۱۶ میلیون دلار.  
 • پرتقال: میزان صادرات پرتقال در سال (۱۳۹۷)، ۵۸ هزار تن و به ارزش ۳۰ میلیون دلار.
 • انار: میزان صادرات انار در سال (۱۳۹۷)، ۱۴ هزار تن و به ارزش ۱۱ میلیون دلار.
 • انجیر: میزان صادرات انجیر در سال (۱۳۹۷)، ۱۳ هزار تن و به ارزش ۳۳ میلیون دلار.
 • خرما: میزان صادرات خرما در سال (۱۳۹۷)، ۳۰۶ هزار تن و به ارزش ۳۳۸ میلیون دلار.
 • کیوی: میزان صادرات کیوی در سال (۱۳۹۷)، ۱۳۹ هزار تن و به ارزش ۹۶ میلیون دلار.
 • خرمالو: میزان صادرات خرمالو در سال (۱۳۹۷)، ۲.۵ هزار تن و به ارزش ۱.۴ میلیون دلار.

 1. وضعیت صادرات  محصولات گرمسیری و نیمه‌گرمسیری در ۹ ماهه سال‌جاری:
 • مرکبات: میزان صادرات مرکبات ۲۹.۲ هزار تن و به ارزش ۲۱.۷ میلیون دلار.
 • پرتقال: میزان صادرات پرتقال ۳۷.۷ هزار تن و به ارزش ۲۰ میلیون دلار.
 • انار: میزان صادرات انار ۱۱.۶ هزار تن و به ارزش ۸.۷ میلیون دلار.
 • انجیر: میزان صادرات انجیر ۱۱ هزار تن و به ارزش ۳۹ میلیون دلار.
 • خرما: میزان صادرات خرما ۱۳۹ هزار تن و به ارزش ۱۲۳ میلیون دلار.  
 • کیوی: میزان صادرات کیوی ۹۱ هزار تن و به ارزش ۶.۵ میلیون دلار.
 • خرمالو: میزان صادرات خرمالو ۲.۳ هزار تن و به ارزش ۱.۷ میلیون دلار.

 1. طرح‌های در دست پیگیری جهت اجرا در زمینه میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری:
 • پیگیری اجرای طرح جامع احیاء و توسعه نخیلات آبادان و خرمشهر.
 • پیگیری اجرای طرح اصلاح و نوسازی باغ‌های استان هرمزگان (طرح شمیل).
 • پیگیری  طرح اصلاح و نوسازی باغات مرکبات و نخیلات کشور.
 • اجرای طرح تولید میوه‌های گرمسیری در گلخانه با اولویت آناناس در استان‌های گیلان، مازندران و مرکزی.
 • تدوین دستورالعمل مدیریت باغ‌های آسیب‌دیده ناشی از سیل.
 • پیگیری طرح جامع مدیریت زوال مرکبات و همکاری در بازنگری دستورالعمل‌های مربوطه.
 • طرح کلان مدیریت اجرایی عملیات به‌باغی محصولات گرمسیری و نیمه‌گرمسیری براساس آخرین یافته‌های تحقیقاتی.
 • تهیه و اجرای طرح مدیریت تولید پایدار محصولات گرمسیری و نیمه‌گرمسیری در شرایط تنش‌های محیطی همچون خشک‌سالی و ...
 • پیگیری و اجرای اصلاح باغ‌های مرکبات از طریق پیوند اتصالی Inarching به‌صورت پایلوت.
 • پیگیری اجرایی شدن استاندارد برداشت کیوی در زمان مناسب.
 • تهیه و تنظیم استراتژی‌های مرتبط با افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف آب در محصولات گرمسیری و نیمه‌گرمسیری.
 • بازنگری در استانداردهای محصولات گرمسیری و نیمه‌گرمسیری.
 • تهیه دستورالعمل‌های مربوط به فیزیولوژی پس از برداشت انجیر تازه، دیم و کیوی.
 • پیگیری اجرای طرح سایبان در باغ‌های انار و روی درختان انجیر دیم به‌صورت تک درخت.
 • همکاری با سازمان حفظ نباتات و موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور در راستای حل مسائل و مشکلات باغ‌ها در زمینه آفات و بیماری‌های گیاهی ازجمله خسارت آفات مهم انار، مگس میوه مدیترانه‌ای، زوال مرکبات، عارضه خشکیدگی خوشه خرما و ...
 • تهیه اطلاعات برآورد و پیش‌بینی میزان تولید میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹.
 • برگزاری چندین مورد دوره‌های آموزشی برای کارشناسان و بهره‌برداران در سال ۱۳۹۸.
 • برگزاری دوره‌های آموزشی تحت وب (وبینار) ویژه کارشناسان مروج پهنه استان‌ها.
 •  بازنگری تعرفه‌های صادراتی و تعرفه‌های مربوط به خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی برای سال ۹۸.
 • بازنگری موارد مربوط به بیمه میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری.
 • برگزاری جلسه هم‌اندیشی به‌منظور ارتقای مکانیزاسیون محصولات تحت‌پوشش دفتر.  
 • برگزاری نشست هم‌اندیشی استراتژی‌های تولید میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری.
 • تهیه و تدوین بروشور پرورش میوه‌های گرمسیری در گلخانه.
 • برآورد نیاز به نهاده‌ها ازجمله نهال و کود (عناصر ماکرو و میکرو) در محصولات گرمسیری و نیمه‌گرمسیری به تفکیک استان و محصول در سال ۱۳۹۹.
 • برنامه‌ریزی جهت ساماندهی تولید نهال میوه‌های نیمه‌گرمسیری در استان‌های جنوبی کشور.
 • پیگیری امور مربوط به نهال محصولات تحت پوشش دفتر، (پایه فورنر الکایید ۵، نهال کشت‌بافتی خرما و پیگیری تولید نهال گلدانی نخل خرما و سیستم تهیه و توزیع پاجوش و پیگیری طرح احداث باغ مادری محصولات گرمسیری در استان سیستان‌وبلوچستان و...).
 •  پیگیری امور بازرگانی و تنظیم بازار محصولات تحت پوشش دفتر به‌خصوص پرتقال و خرما.
 • پیگیری جهت اخذ ردیف تعرفه جداگانه برای چهار رقم تجاری خرما (برحی، ربی، کلوته و خاصویی) به‌منظور درج در کتاب مقررات صادرات و واردات.
 • پیگیری‌های مرتبط با اجرای طرح زنجیره ارزش‌افزوده خرما، انار لرستان و ...
 • پیگیری اجرای طرح پایلوت جایگزینی متیل بروماید در کشور با همکاری پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری.
 •   اخذ گزارش‌های مربوط به انواع تنش‌ها ازجمله عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما در سال ۱۳۹۸ و انعکاس به دفتر مدیریت بحران.
 • تهیه دستورالعمل برداشت و بسته‌بندی بهداشتی خرمای نرم و ارسال به تمامی استان‌های خرماخیز جهت ارتقای بهداشت و سلامت محصول.  
 • تهیه و چاپ کتاب مدیریت ضایعات درختان میوه گرمسیری و نیمه‌گرمسیری (انتشارات تحقیقات و آموزش کشاورزی سال ۱۳۹۸).

 1. طرح گیاهان دارویی
 1. برنامه‌ها و اقدامات انجام شده از تیرماه ۱۳۹۷ تاکنون
 1. حوزه تولید:

سطح گیاهان دارویی کشور در پایان سال ۱۳۹۷ به ۲۰۶ هزار و ۷۳۵ هکتار رسید که نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۱/۹ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۵ در حدود ۸/۱۷ درصد رشد داشت. همچنین تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸ به‌میزان ۱۴ هزار و ۳۸۰ هکتار به سطح گیاهان دارویی کشور اضافه شد که نسبت به برنامه توسعه سال ۱۳۹۸ (۲۱ هزار و ۱۷۱ هکتار) ۶۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

جدول شماره ۱.  تولید گیاهان دارویی از سال ۱۳۹۵ تاکنون

درصد افزایش نسبت به سال قبل

سطح زیرکشت در پایان سال ۱۳۹۷ (هکتار)

 درصد افزایش نسبت به سال قبل

سطح زیرکشت در پایان سال ۱۳۹۶ (هکتار)

سطح زیرکشت در پایان سال ۱۳۹۵ (هکتار)

گیاه دارویی

۵.۳

۱۱۳۹۲۷

۲.۶

۱۰۸۰۹۹

۱۰۵۲۶۹

زعفران

۱۶.۷

۲۴۱۳۹

۱۲.۵

۲۰۶۸۵

۱۸۳۸۴

گل‌محمدی

۱۱.۴

۶۸۶۶۹

۱۶.۹

۶۰۵۶۰

۵۱۷۹۹

سایر گیاهان دارویی

۹.۱

۲۰۶۷۳۵

۷.۹

۱۸۹۳۴۴

۱۷۵۴۵۲

جمع کل

جدول شماره ۲. وضعیت زعفران در سال ۱۳۹۸

پیش‌بینی سطح زیرکشت (هکتار)

پیش‌بینی عملکرد(kg/ha)

پیش بینی میزان تولید سال ۹۸/ تن

میزان خرید (کیلوگرم) تا آذرماه

میزان خرید قطعی

(کیلوگرم) تا آذرماه

قیمت متوسط هر کیلوگرم

(میلیون ریال) تا آذرماه

نقدینگی پرداخت شده برای ۲۲ تن

(میلیارد ریال) تا آذر ماه

نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت مابقی خرید

(میلیارد ریال) تا آذرماه

میزان صادرات هشت‌ماه سال ۹۸/ تن

۱۱۷۱۹۷

۳.۶

۴۲۱

۷۰۹۷۴

۴۴۰۰۰

۹۰

۷۷۵

۵۶۱۲.۶۶

۱۵۰

جدول شماره ۳. برنامه توسعه‌ای گیاهان دارویی تا سال ۱۴۰۰ (برنامه ششم توسعه)

برنامه ششم توسعه (هکتار)

۱۳۹۶

۱۳۹۷

۱۳۹۸

۱۳۹۹

۱۴۰۰

جمع سطح توسعه

مجموع سطح تا پایان برنامه

سطح

سطح

سطح

سطح

سطح

زعفران

۴۸۹۸

۲۶۷۵

۳۲۷۳

۳۸۳۱

۲۰۷۳

۱۶۷۵۰

۱۲۲۰۲۰

گل‌محمدی

۳۹۸۱

۲۶۳۳

۳۲۵۷

۳۷۰۹

۲۰۵۶

۱۵۶۳۶

۳۴۰۲۰

سایر گیاهان دارویی

۲۱۷۲۷

۱۰۵۵۳

۱۴۷۴۱

۱۷۱۰۵

۸۷۷۸

۷۲۹۰۴

۱۲۴۷۰۴

مجموع توسعه

۳۰۶۰۶

۱۵۸۶۱

۲۱۲۷۱

۲۴۶۴۵

۱۲۹۰۷

۱۰۵۲۹۰

۲۸۰۷۴۴

 • تعیین گیاهان دارویی اولویت‌دار کشور با همکاری موسسات تحقیقاتی کشور، بخش خصوصی و تشکل‌ها.
 • قطب‌بندی گیاهان دارویی کشور و برنامه‌ریزی جهت توسعه گیاهان دارویی براساس مزیت‌های اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی هر منطقه.
 • تدوین زنجیره ارزش مهم‌ترین گیاهان دارویی راهبردی و مزیت‌دار (صادراتی) زعفران، گل‌محمدی، شیرین‌بیان، موسیر، زیره‌ سیاه و زیره سبز.
 • تهیه و تدوین برنامه جامع گیاهان دارویی کشور.
 • تدوین طرح ۱۰ ساله مکانیزاسیون گیاهان دارویی.
 • توسعه مکانیزاسیون در حوزه گیاهان دارویی از طریق حمایت از ساخت دستگاه‌های کاشت و فرآوری زعفران ازجمله سورتر پیاز زعفران (یک دستگاه)، پیازکار (سه دستگاه)، دستگاه برداشت گل (هشت دستگاه)، دستگاه جداسازی کلاله گل زعفران (۹ دستگاه) و دستگاه خشک‌کن گل‌زعفران (دو دستگاه) و همچنین دستگاه‌های کشت مکانیزه سیاه دانه و زیره سبز و همکاری نزدیک با مرکز مکانیزاسیون کشاورزی جهت افزایش ضریب مکانیزاسیون در تولید گیاهان دارویی کشور.
 • همکاری در استانداردسازی فرآیند تولید ارگانیک گیاهان دارویی.
 • حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تولید به‌خصوص شرکت‌های فعال در زمینه تولید نهاده­های رویشی، مکانیزاسیون و تولید رنگ‌های خوراکی.
 • تدوین دستورالعمل‌های کاشت گیاهان دارویی اولویت‌دار در ۱۰ مورد.
 • تدوین سه طرح توسعه کشت گیاهان دارویی در حوزه دریاچه ارومیه، حوزه زاگرس و دشت سیستان و انجام هماهنگی‌های لازم با سازمان­ها و نهادهای ذی‌ربط جهت اجرایی­سازی آن‌ها.
 • برنامه‌ریزی جهت ایجاد بانک اطلاعات جامع گیاهان دارویی با همکاری ستاد توسعه فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی ریاست جمهوری.
 • اجرایی‌سازی برنامه‌های تأمین اسانس و عصاره مورد نیاز کشور از طریق تولید صنایع داخلی مبتنی‌بر فرآیند تولید و قرارداد در چارچوب همکاری مشترک با وزارت صمت و سازمان غذا و دارو.
 • حمایت از صنایع مرتبط با گیاهان دارویی با رویکرد کشاورزی مبتنی‌بر قرارداد (درمورد شرکت نوین زعفران اجرایی شد).
 • تولید بذر گواهی‌شده زیره سبز و گشنیز برای اولین‌بار در کشور که پس از تأیید سازمان حفظ نباتات در اختیار متقاضیان کشت قرار خواهد گرفت.
 • ایجاد مزارع تولید بذر با گواهی محدود برای گیاهان دارویی زعفران و موسیر.
 • تدوین دستورالعمل شرایط صدور مجوز تولید پیاز زعفران به‌منظور تولید پیاز گواهی‌شده و ابلاغ آن به سراسر کشور.
 • ثبت جهانی زعفران ایران از طریق سیستم‌های مهم کشاورزی جهانی (جی‌اس) در سایت فائو.
 • تهیه دستورالعمل فنی‌ـ اجرایی جابه‌جایی، خرید و فروش پیاز زعفران (مرغوب و گواهی شده).
 • اجرایی‌سازی ایجاد زنجیره ارزش تولید پیاز زعفران با همکاری چندین شرکت از بخش خصوصی.
 • اقدام جهت اجرایی‌سازی تأسیس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ملی‌ـ تخصصی زعفران.
 • همکاری در ثبت نشان جغرافیایی زعفران.

 1. حوزه آموزش:
 • برگزاری همایش و دوره ملی آموزشی تولید ارگانیک گیاهان دارویی با حضور مجریان استانی گیاهان دارویی و عموم علاقمندان در آبان‌ماه ۱۳۹۷ در مجتمع آموزش عالی امام‌خمینی(ره).
 • برگزاری دوره ملی آموزشی تولید و توسعه بازار گیاهان دارویی برای مجریان استانی با همکاری سازمان بورس کالا، اساتید دانشگاه و فعالان بخش خصوصی در تیرماه ۱۳۹۸ در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره).
 • برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های آموزشی استانی (بیش از ۱۰۰ دوره) برای ۳۰ گیاه دارویی اولویت‌دار کشور.
 • حمایت از ایجاد و آغاز به‌کار نخستین مرکز تخصصی آموزش عالی علمی‌ـ کاربردی زعفران و گیاهان دارویی کشور (سحرخیز).
 • برنامه‌ریزی جهت برگزاری دوره آموزشی کشاورزی بایوداینامیک با همکاری کارشناسان آلمانی.
 • تدوین و انتشار محتوای تخصصی در قالب کتاب، بروشور و ...

 1. حوزه بازار:
 • توسعه صادرات گیاهان دارویی در سال ۱۳۹۷ به‌میزان ۵۶۴ میلیون دلار که نسبت به صادرات ۴۵۰ میلیون دلاری سال ۱۳۹۶ بیش از ۲۵ درصد رشد داشته است.
 • میزان صادرات گیاهان دارویی تا پایان آبان‌ماه ۱۳۹۸ بیش از ۳۴۲ میلیون دلار بوده که از لحاظ وزنی ۸.۱ میلیون کیلوگرم است. همچنین میزان واردات تا پایان آبان‌ماه ۱۳۹۸ برابر با ۱۸۱ میلیون دلار بوده است. با توجه به این‌که تنها ۱۵۰ میلیون دلار از صادرات امسال مربوط به زعفران است، پیش‌بینی می‌شود مجموع صادرات سال ۱۳۹۸ از ۶۰۰ میلیون دلار فراتر برود.
 • مشارکت در تشکیل بورس آتی زعفران با همکاری سازمان بورس کالای ایران.
 • راه‌اندازی مجدد معاملات زیره سبز در بورس کالا با همکاری شرکت بورس کالای ایران.
 • همکاری با آژانس همکاری‌های  بین‌المللی کشور ژاپن (جایکا) در زمینه توانمندسازی زنان روستایی در مناطق محروم استان گلستان.
 • همکاری با دفتر فائو در ایران درخصوص توسعه کشت زیره سبز و سیاه در مناطق محروم استان لرستان.
 • اعلام ۲۵۹ کد تعرفه جدید گیاهان دارویی جهت ساماندهی واردات و صادرات گیاهان دارویی و اعمال حداقل ۳۰ کد تعرفه از این فهرست در سال ۱۳۹۷.
 • امضای تفاهم و مقدمات اجرایی‌سازی حمایت از استارتاپ‌های بخش گیاهان دارویی با استفاده از پتانسیل­های سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان جهاد دانشگاهی.
 • تلاش جهت توسعه فرهنگ تولید، مصرف گیاهان دارویی و ایجاد مرکز ترویج فرهنگ گیاهان دارویی در شهر تهران با عقد تفاهم‌نامه با شهرداری منطقه ۱۳ تهران.
 • تدوین نقشه راه گیاه دارویی در سال ۹۸ برمبنای کاهش واردات و افزایش صادرات.
 • حمایت از برگزاری چندین نمایشگاه و رویداد ملی و استانی مرتبط با حوزه گیاهان دارویی.

 1. تسهیلات و اخذ حمایت‌های مالی:
 • تسهیلات بند «الف» تبصره ۱۸: از طریق فرآیندهای اجرایی تخصیص وام از طریق سامانه سیتا تاکنون مبلغ ۸۸۳ هزار و ۱۳۰ میلیون ریال در قالب ۹۳۲ فقره طرح به بانک‌های عامل معرفی شده که از این مقدار تاکنون مبلغ ۳۵ هزار و ۷۸۰ میلیون ریال مربوط به ۶۳ طرح مصوب شده است.
 • تسهیلات مکانیزاسیون: همکاری با مرکز توسعه مکانیزاسیون جهت تخصیص تسهیلات به تجهیزات و ادوات مورد نیاز بخش تولید گیاهان دارویی.
 • حوزه دریاچه ارومیه: عقد قرارداد ۳۰ میلیارد ریالی با ستاد احیای دریاچه ارومیه جهت توسعه گیاهان دارویی کم آب‌بر و مقاوم به شوری.
 • همکاری با سایر نهادهای فعال در حوزه گیاهان دارویی ازجمله معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، بنیاد برکت، سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور و... جهت اخذ حمایت‌های لازم.

 1. ساختارسازی:
 • تعیین مجریان استانی و مجریان شهرستانی طرح ملی گیاهان دارویی در سراسر کشور.
 • تشکیل ستادهای استانی گیاهان دارویی کشور به‌عنوان مراکز تصمیم‌گیری و اجرا در سطوح استانی.
 • تشکیل کارگروه‌های ملی زعفران و گل‌محمدی با حضور پر رنگ تمامی ذی‌نفعان.  
 • تشکیل اتحادیه ملی تخصصی تعاونی‌های گیاهان دارویی با مشارکت سازمان مرکزی تعاون روستایی.
 • برنامه‌ریزی جهت ایجاد تشکل‌های تخصصی ملی و منطقه‌ای برای گیاهان دارویی گل‌محمدی (ملی)، زیره (ملی)، گشنیز (ملی)، حنا (منطقه‌ای)، وسمه (منطقه‌ای)، گل‌گاو زبان (منطقه‌ای)، آلوئه‌ورا، آویشن (ملی)، چای ترش (منطقه‌ای) و موسیر (ملی).
 • برگزاری منظم جلسات کمیته‌های چهارگانه تخصصی (از نتایج آخرین جلسه شورای‌عالی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی) که برخی دستاوردهای آن به قرار ذیل است:

الف- کمیته نهاده‌های رویشی:

 • شناسایی تولیدکنندگان بذر و نهال گیاهان دارویی در کشور جهت ایجاد هماهنگی در این بخش.
 • بررسی ایجاد صندوق بذر و مواد رویشی قابل تکثیر گیاهان دارویی.
 • تأکید بر تولید بذر و نهال گواهی شده گیاهان دارویی با استفاده از اهرم تشویقی یارانه نهال برای ایجاد مزارع الگویی، باغ­های مادری و مزارع تولید بذر گیاهان دارویی.
 • تدوین دستورالعمل ایجاد باغ مادری پیاز زعفران و نهال گل‌محمدی و ابلاغ به استان­ها با همکاری مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال با اعطای تسهیلات به متقاضیان.
 • تدوین استاندارد تولید بذر دو گیاه دارویی سیاه‌دانه و رازیانه، به درخواست مجری طرح گیاهان دارویی که برای اولین‌بار در مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در حال انجام است.

ب- کمیته مکانیزاسیون گیاهان دارویی:

 • شناسایی فعالان حوزه مکانیزاسیون گیاهان دارویی، بررسی کمی و کیفی ماشین­های مختلف ساخته شده در کشور طی بازدیدها و جلسات مکرر و بررسی مشکلات تولید دستگاه­ها با همکاری مرکز توسعه مکانیزاسیون.
 • معرفی سازندگان دستگاه­ها به انجمن سازندگان و تأمین‌کنندگان ماشین‌آلات کشاورزی، جهت تسهیل شرکت در نمایشگاه­ها و جشنواره­های داخلی و خارجی.
 • تشکیل کارگروه مشترک مکانیزاسیون گیاهان دارویی، با هدف توسعه مکانیزاسیون در تولید و فرآوری گیاهان دارویی و کاهش قیمت تمام‌شده محصول.
 • حمایت از ماشین­های اپتیمایز شده «سورت پیاز زعفران» و «جداکننده کلاله زعفران»، با معرفی به مرکز توسعه مکانیزاسیون جهت قراردادن در سایت برای اولین‌بار.
 • بررسی مشکلات ماشین­های ساخت داخل برداشت بابونه، برداشت و شست‌وشو گیاهان دارویی ریشه­ای، جداکننده برگ از ساقه، برداشت گل‌محمدی، برداشت زعفران و انواع آسیاب جهت ارتقای کیفیت.

ج- کمیته بازار و بین‌الملل:

 • بازنگری و اصلاح تقسیم‌بندی گیاهان دارویی در سطح زراعی و مرتع و اقلام مجاز و مشروط گیاهان دارویی.
 • انجام نشست‌های مشترک با گمرک فرودگاه بین‌المللی پیام، جهت ایجاد گمرک پایلوت تخصصی کشاورزی.
 • بررسی ایجاد نمایشگاه دائمی گیاهان دارویی در کشور فرانسه.
 • انجام رایزنی با بخش سوغات ایرانی فرودگاه امام خمینی(ره) با فرودگاه استانبول ترکیه و بررسی شرایط همکاری در قالب تبلیغات و ایجاد نمایشگاه‌های دائمی در سطح فرودگاه آن کشور.
 • ایجاد هماهنگی با ریاست آزمایشگاه‌های کنترل غذا و داروی دانشگاه شهید بهشتی و وزارت بهداشت درباره تشخیص بقایای سموم نمونه‌های گیاهان دارویی صادراتی کشور.

د- کمیته تولید:

 • تلفیق برنامه‌های تولید گیاهان دارویی کشور و ارائه پیش‌نویس برنامه کشت گیاهان دارویی.
 • ارائه اهم مسائل و نیازهای بخش تولید گیاهان دارویی جهت بررسی در کمیته‌های تخصصی.
 • بررسی وضعیت تولید گیاهان دارویی کشور و ارائه راه‌حل‌هایی به‌منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود.

 1. اهم چالش‌های موجود پیش‌روی مجری طرح ملی گیاهان دارویی
 • عدم یکپارچگی و وجود ساختار متمرکز جهت مدیریت گیاهان دارویی کشور و کمبود پشتیبانی از لحاظ نیروی انسانی و تدارکات (لزوم ایجاد یک ساختار متمرکز و پیشنهاد ایجاد سازمان گیاهان دارویی کشور با محوریت وزارت جهاد کشاورزی و ایجاد یک ردیف مستقل اعتباری با توجه به اهمیت موضوع).
 • فراهم نبودن زیرساخت‌های نرم‌افزاری تخصصی جهت ساماندهی تولید و ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و بازار.
 • پایین‌بودن ضریب مکانیزاسیون در تولید و فرآوری گیاهان دارویی (لزوم وارد کردن ماشین‌آلات و تجهیزات روز دنیا به‌منظور مهندسی معکوس).
 • تأمین نهاده‌های تکثیری استاندارد (ضرورت ایجاد و توسعه باغ‌های مادری).
 • تأمین تسهیلات ارزان‌قیمت جهت ایجاد توسعه در تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش گیاهان دارویی، اعم از تولید، فرآوری و بازار.

 1. طرح زیتون
 1. برنامه‌های اصلاح و توسعه در افق ۱۴۰۹:
 • توسعه سطح زیرکشت زیتون به ۱۳۸ هزار و ۶۹۰ هکتار.
 • افزایش عملکرد باغ‌های زیتون به سه‌هزار و ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار.
 • افزایش تولید روغن به ۳۳ هزار و ۶۶۰ تن.
 • افزایش تولید میوه به ۳۳۰ هزار تن.
 • افزایش سرانه مصرف روغن به ۴۰۹ گرم.

دستاوردها:

 1. وضعیت زیتون در سال ۱۳۹۸:
 • پراکنش زیتون: ۲۶ استان.
 • سطح زیرکشت زیتون: ۹۲ هزار و ۷۳۰ هکتار.
 • تولید میوه زیتون: ۱۴۷ هزار و ۲۲۴ تن.
 •  تولید روغن زیتون: ۱۱ هزار و ۶۴۸ تن.
 • تولید کنسرو زیتون: ۷۶ هزار و ۸۵۸ تن.
 • نسبت زیتون کنسروی به روغنی: ۵۳ درصد به ۴۷ درصد.
 • مصرف سرانه روغن زیتون: ۱۹۳ گرم.
 • مصرف سرانه کنسرو زیتون: یک‌هزار گرم
 • تعداد کارخانجات روغن‌کشی: ۴۳ واحد ثابت و ۴۵ واحد پرتابل و در مجموع ۸۸ واحد.
 • ظرفیت واحدهای روغن‌کشی ثابت: ۸۶ هزار و ۲۰۸ تن در سال.
 • ظرفیت واحدهای روغن‌کشی پرتابل: پنج‌هزار و ۵۵۰ تن در سال.

 1. طرح توسعه گلخانه‌های کشور

درجهت توسعه گلخانه‌ها در کشور به‌منظور سازماندهی و پیگیری طرح، با انتخاب مجری اقدامات موثری انجام پذیرفته است و با هدف افزایش تولید در محیط‌های کنترل شده گلخانه‌ای با اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته، سطح توسعه گلخانه‌ها از ابتدای دولت تدبیر و امید از هشت‌هزار و هشت هکتار تا پایان سال ۹۷ به ۱۵ هزار و ۲۰۰ هکتار رسیده است (معادل دو برابر)، همچنین با تدوین برنامه‌ای در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی از سال ۱۳۹۵ تا افق ۱۴۰۴ به‌میزان ۴۸ هزار و ۳۵۵ هکتار به سطح گلخانه‌های کشور اضافه خواهد شد که طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ به‌ترتیب معادل ۷۵ و  ۹۶ درصد از اهداف هر سال محقق شده. در این راستا در ۹ ماهه اول سال جاری از سه‌هزار و ۶۶۳ هکتار برنامه مصوب اقتصاد مقاومتی دوهزار و ۴۱۹ هکتار گلخانه‌های تجاری، کوچک مقیاس و سازه‌های سبک فنی با درصد تحقق ۶۶ درصد در ۳۲ سازمان جهاد کشاورزی کشور احداث شده است.

 1. اهداف کلی طرح توسعه گلخانه:
  1. افزایش تولید با هدف افزایش ضریب امنیت غذایی و سلامت غذا.
  2. مصرف بهینه از آب و ارتقای بهره‌وری و صرفه‌جویی در آب.
  3. افزایش صادرات محصولات جهت مثبت کردن تراز تجاری بخش کشاورزی.

 1. اهم سیاست‌ها طرح توسعه گلخانه:
  1. پرداخت تسهیلات ارزان برای توسعه گلخانه‌ها.
  2. تدوین دستورالعمل‌های نظام گلخانه‌ای و به‌روز رسانی آن در مقاطع مختلف.
  3. تدوین استانداردهای ضروری گلخانه و پوشش گلخانه.
  4. تدوین شیوه‌نامه برای احداث گلخانه.
  5. اصلاح، نوسازی و بازسازی واحدهای فرسوده و غیراقتصادی.
  6. بهبود و افزایش عملکرد محصول در واحد سطح گلخانه.
  7. استفاده از کشت نشایی به‌جای کشت مستقیم بذر.
  8. ایجاد بازارهای جدید داخلی و هماهنگی برای ورود به بازارهای خارجی.
  9. استفاده از ارقام مرغوب تجاری.
  10. تقویت و تکمیل زنجیره ارزش محصولات (بذر و اندام‌های تکثیری).
  11. بررسی، راه‌اندازی و نگهداری بازار فروش، برندسازی در بازارهای هدف و تشویق صادرکنندگان.
  12. پیگیری تجهیز و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و توسعه ظرفیت فرآوری و واحدهای بسته‌بندی.

 1. اهداف کمی طرح:
  1. با توجه به وضعیت گلخانه‌های سنتی و چوبی موجود و مستهلک شدن بخشی از سازه و تجهیزات به‌مرور زمان، برنامه اصلاح و نوسازی گلخانه‌ها پیش‌بینی شده است.
  2. در بحث توسعه تولید در محیط‌های کنترل‌شده (گلخانه، سایبان و...)، با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها و براساس اولویت افزایش تولید و صرفه‌جویی در مصرف آب و هدایت‌ بخشی از کشت‌های سبزی و صیفی از فضای باز به فضای کنترل شده، ایجاد گلخانه‌های تولید بذر، گلخانه تولید نهال، قرنطینه و اسکرین هاوس، سایبان محصولات کشاورزی و باغبانی، واحدهای کوچک مقیاس پیش‌بینی شده است.

با توسعه ۷ هزار و ۲۰۰ هکتار گلخانه در طول ۶ سال گذشته:

 • بیش از ۷۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و پایدار و معادل دو برابر آن فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد شده است.
 • بیش از ۹۰۰ میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه‌جویی شده است (در مقایسه با تولید در فضای باز).
 • بیش از دومیلیون تن به ظرفیت تولید محصولات گلخانه‌ای اضافه شده است.
 • بیش از ۷۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیرکشت سبزی و صیفی در فضای باز، آزاد شده است که می‌تواند برای کشت محصولات استراتژیک اختصاص یابد.

 1. گروه تغذیه باغ‌ها و کنترل کیفی کودهای کشاورزی
 1. طرح‌های تدوین شده دفتر تغذیه باغ‌ها و محصولات ارگانیک و گواهی‌شده
 1. طرح کلان تغذیه تلفیقی محصولات باغبانی
 2. طرح کلان افزایش تولید ارگانیک محصولات باغبانی در سطح ۲۰۰ هزار و ۵۰۰ هکتار قابل‌اجرا در تمامی استان‌های کشور با محوریت محصولات انگور، خرما، زیتون، انجیر، انار، کیوی، پسته، گردو، فندق، عناب، زرشک، بادام، سیب، هلو، آلو، گوجه، شلیل، گل‌محمدی، زعفران و گیاهان دارویی.

در ضمن با تلاش گروه تغذیه محصولات باغبانی، تغذیه محصولات باغبانی در حال نهادینه شدن بوده و مصرف بهینه و تلفیقی کود در این محصولات باغبانی و گلخانه‌ای با روش‌های علمی از طریق هدایت بخش‌های عمومی و خصوصی و دولتی درحال انجام است و در این‌خصوص دستورالعمل‌های لازم نیز تهیه شده و یا در حال تدوین است.  

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 14 =

آخرین اخبار