شیرزاد

ایجاد اشتغال مولد برنامه بدیل جامعه زنان روستایی از طریق توانمندسازی شبکه تعاونی‌های زنان، بستری مناسب در جهت ارتقاء تولید ملی و توسعه پایدار روستایی است.

به گزارش روسنا به نقل از پات، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به تاریخچه فعالیت تعاونی‌های روستایی زنان اظهار داشت: پس از تصویب اساسنامه شرکتهای تعاونی روستایی زنان در دی ماه ۱۳۷۲ توسط هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، این تعاونی‌ها بعنوان یکی از ساختارهای مطلوب جهت جلب مشارکت زنان روستایی و در راستای سیاستگذاری، ایجاد هماهنگی وجهت دهی به فعالیت آنان ایجاد شدند وبر همین اساس گروه توسعه وآموزش تعاونی های روستایی زنان در ساختار سازمانی تعاون روستایی ایران با هدف توسعه و بسط نهضت تعاون از طریق آگاه سازی زنان روستایی، به انجام وظایف قانونی خود حول سه محور نظارت، حمایت و هدایت تعاونی های زنان در جهت توسعه کمی وکیفی آنها همت گمارده است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در تشریح وضعیت موجود شبکه تعاونی‌های روستایی زنان یادآور شد: درحال حاضر تعداد ۳۲۸ تعاونی روستایی زنان با ۶۰۵۴۶ نفر عضو و سرمایه ای به میزان ۲۹ میلیارد ریال در سطح ۲۱۳۵ روستا مشغول فعالیت بوده و گروه توسعه وآموزش تعاونی های روستایی زنان سازمان مرکزی تعاون روستایی در قالب ۳ برنامه عملیاتی اقدامات لازم را در راستای توانمندسازی و حمایت از تعاونیهای مذکور در دستور کار خود قرار داده است: ۱- آموزش ارکان، کارکنان واعضاء تعاونی‌های زنان۲- معرفی و گسترش پروژه های اشتغالزا در تعاونی‌ها۳-حضور گسترده تعاونی‌ها در نمایشگاهها

رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی در ارتباط با آموزش ارکان، کارکنان و اعضاء تعاونی‌های روستایی زنان تصریح کرد: در حوزه آموزش، به استناد بندهای ۱ و۶ و۷ ماده ۳ اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، تعلیم وتربیت کارمند و مدیر برای شرکتها و اتحادیه ها بر عهده این سازمان است و بر همین اساس در زمینه آموزش تعاونی‌های روستایی زنان نیز برنامه‌های سازمان هرساله در قالب تقویم آموزشی به استانها ابلاغ می‌شده که در این رابطه حذف ردیف آموزشی ۲۰۰۱۰۱ از سال ۱۳۹۳ وکاهش تخصیص بودجه آموزشی به استانها مشکلات عدیده‌ای را ایجاد نموده است. درحقیقت، تا قبل از سال ۹۳ حتی اعضای تعاونی‌های روستایی زنان از آموزش‌های مرتبط بهره مند میگردیدند درحالیکه بعد از سال ۱۳۹۳ این آموزشها متوقف و آموزشهای مستقیم ویژه ارکان نیز با توجه به کمبود بودجه مذکور کاهش چشمگیری داشته است.

دکتر شیرزاد در عین حال خاطرنشان کرد: لیکن با توجه به اهمیت بالای اصل آموزش در ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی، دفتر آموزش سازمان به منظور جبران این کمبود، راهکارهایی را به شرح ذیل اتخاذ نمود :- پایین آوردن میزان تعهد استانها- تأکید به مدیریت‌های استانی در خصوص حضور تعاونی‌های زنان در آموزش‌های شبکه- برقراری تعامل با سایر نهادهای دولتی از قبیل سازمان فنی و حرفه ای ، شبکه بهداشت و ... جهت استفاده ازامکانات و دوره‌های آموزشیکه خوشبختانه راهکارهای مذکور موجب گردید هر ساله شاهد افزایش سطح آموزشی از نظر کمی بوده بطوریکه عملکرد آموزشی تعاونی‌های روستایی زنان در ۹ ماهه پایانی سال ۱۳۹۷ معادل ۵۹۷۰ نفر/روز و مؤید رشد ۳۲ درصدی نسبت به برنامه بوده است.

این مقام مسئول همچنین در زمینه گسترش پروژه های اشتغال زا در تعاونی‌های زنان ضمن تأکید بر اینکه اساسا" ایجاد و توسعه پروژه های اشتغال زا در تعاونی‌های روستایی زنان به عنوان یک برنامه راهبردی در فعالیت‌های عملیاتی این سازمان قرار دارد، افزود: عوامل مؤثر در موفقیت و پایداری این فعالیتها عبارتند از؛ امکان سنجی اولیه در ابعاد مختلف نظیر حجم سرمایه‌گذاری و میزان مشارکت عملی اعضاء ، دسترسی به مواد اولیه ومنابع مورد نیاز جهت اجرای پروژه وهمچنین بازاریابی مناسب جهت عرضه تولیدات و توجه به تنوع فعالیت‌های درآمدزا در سطح شرکتهای تعاونی روستایی زنان.شیرزاد، عملکرد ۹ ماهه آخر سال ۱۳۹۷ در حوزه اشتغالزایی تعاونی‌های زنان را ۷۶ پروژه موفق اعلام کرد.

معاون وزیر جهادکشاورزی در زمینه مشارکت تعاونی‌های زنان در نمایشگاههای مختلف اذعان داشت: ایجاد فرصت مناسب جهت معرفی وعرضه مستقیم تولیدات تعاونی های روستایی زنان بمنظور ارتقاء عملکرد شبکه ای در بازاریابی و بازاررسانی از طریق حضور فعال تعاونی ها در نمایشگاههای گوناگون ازجمله برنامه‌های حمایتی سازمان مرکزی تعاون روستایی نسبت به تعاونی‌های روستایی زنان بوده که از این رهگذر شرکت‌های موصوف ضمن معرفی و عرضه تولیدات خود ، توانسته‌اند به بازارهای مناسب و پایداری دست یابند. گفتنی است طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۱۴ نمایشگاه درسطوح مختلف منطقه ای و کشوری با حضور تعاونی‌های روستایی زنان برگزار گردیده که این میزان بیش از ۱۰ درصد بالاتر از تعهد سازمان در این حوزه بوده‌است.

رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در پایان این گزارش، به گوشه‌هایی از برنامه‌های در دست اقدام سازمان در خصوص تعاونی‌های روستایی زنان اشاره و اعلام داشت: بخشی از موارد در حال پیگیری سازمان در سالجاری عبارتنداز؛

-ارائه طرح توانمندسازی روستایی زنان در کمیته کارگروه زنان روستایی در مرکز امور زنان نهاد ریاست جمهوری که اعتبار پیشنهادی طرح مورد تأیید قرار گرفته و تخصیص آن در حال پیگیریاست.

- بکارگیری نیروی کارشناسی در پست کارشناس امور اجتماعی زنان استان در راستای اجرای مناسب و اثربخش پروژه های تعاونی‌های زنان همچنین تدوین طرح تشکیلاتی جهت ارتقای وضعیت اداره تعاونی‌های روستایی زنان.

- ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی و آژانس‌های زیرمجموعه سازمان ملل که میتواند در اجرای پروژه های آموزشی و اشتغالزایی و تامین اعتبار مورد نیاز این بخش بسیار اثربخش باشد.

- تقویت شبکه تعاونیهای روستایی زنان در قالب تاسـیس و راه اندازی اتحـادیه تعاونی‌های روستایی زنـان و متعاقب آن ورود به تجارت فراملی به عنوان یکی از مکانیزم‌های توسـعه تعاونی‌های زنـان.

- اجرای طرح توسـعه درون زای تعاونی‌های زنـان از طریق" الزام برنـدسازی در محصولات منطقه ای " 

- مستندسازی دانش بومی و همچنین احیاء صـنایع منسوخ روستایی توسط تعاونی‌های زنان، از طریق انعقاد تفاهمنامه با سازمان‌هایی نظیر؛ میراث فرهنگی ، اوقاف، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم، بانک توسعه و تعاون و.... بویژه در آندسته از فعالیت‌هایی که زنان روستا، میراث دار آن بوده و در احیـاء آن نقش حیاتی دارنـد.

- توسعه گردشـگری و بومگردی روستایی؛ تعاونی‌های روسـتایی زنان به مثابه کانون متشکل زنان روستایی، در مدیریت بوم گردی روستایی نقش بسیار موثری داشته و آموزش اجرای طرح مذکور در تعاونی‌های زنـان از طریق تعامـل بـا یونسـکو و انعقاد تفاهم نامه با سازمان میراث فرهنگی گردشگری، می تواند اثر بخش باشد.

- انعقاد تفاهمنامه با سازمـان حفاظت محیـط زیست و همچنین ایجاد ارتباط با برنامه کمک‌های کوچک زیست محیطی سازمان ملل در راستای مقابله با تغییر اقلیم روستا؛ به عنوان مثال در زمینه مدیریت حفظ و توسعه گونه‌های گیاهی و جانوری و همچنین حفظ منابع آبی و خاکی روستاها.

-پیگیری و تعامل با سازمان دهیاریها و شهرداری ها به منظور هماهنگی در بهره مندی زنان روستایی عضو تعاونی ها از امکانات موجود.

- بهسازی مدیریت کشاورزی خانوادگی رایج در سیستم خرده دهقانی و حاکم بر کشاورزی ایران توسط تعاونی‌های روستایی زنان به عنوان مکانیزم تأثیرگذار در مهاجرت معکوس.

- فعال سازی اعضای تعاونی‌های روستایی زنان، با هدف توانمندسازی پایدار در فعالیت‌های تعاونی و ایجاد انگیزه از طریق راه اندازی گروه‌های کوچک خودیار و حمایت از پروژه های چند منظوره، کوچک مقیاس،کم سرمایه و زود بازده در گروههای خودیار.

- راه اندازی نمایشگاههای دائمی، فصلی، ادواری، بین استانی و نیز طرح جشنواره سالانه تعاونی‌های روستایی زنان (سرزمین شکوفان) با هدف توانمندسازی تعاونی‌های زنان برای حضور در عرصه بازارهای وسیعتر و رقابتی، از دیگر طرحهای حمایتی و مهم سازمان در این حوزه خواهد بود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 14 =

آخرین اخبار